joomla templates top joomla templates template joomla

„Wstrzymano prace pozyskania środków w wysokości 240 mln zł" przez Grudziądzki Holding. "Pakiet Glamowskiego" nie jest realizowany? Brak wpłaty 300 mln spowoduje likwidację Szpitala!

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Ogłoszony przez Prezydenta Grudziądza tzw. „Pakiet Glamowskiego” ma spore opóźnienia, śmiało można powiedzieć, że sięgają one nawet kilku miesięcy, minął chociażby termin uzyskania 240 mln kredytu w oparciu o majątek Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego, który miasto miało uzyskać w październiku, najpóźniej w listopadzie.  Co więcej okazuje się, że prace nad pozyskaniem wspomnianego kredytu zostały „zawieszone”.  

- ‘W związku z tym, że od czasu powołania Holdingu do dzisiaj trochę zmieniła się sytuacja, jeżeli chodzi o pozyskanie środków i tam jest między innymi pożyczka, wstrzymane zostały prace pozyskania środków finansowych w wysokości 240 mln zł” -  taką informacje usłyszeli radni na posiedzeniu otwartym Komisji Rewizyjnej od Prezes Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego Małgorzaty Kosińskiej. 
 
 
Jednocześnie Pani Prezes równolegle zapewniła, że prowadzone są rozmowy z instytucjami finansowymi, bankami. W „Pakiecie Glamowskiego” partnerami kredytowymi miały być PKO GB i BGK, jednak do chwili obecnej nie ma informacji, aby z wspomnianymi podmiotami prowadzone były jakieś rozmowy, a radni coraz częściej zadają pytanie
 
- Czy potencjalny kredyt ma być udzielony przez Bank czy ma być to pożyczka np. z instytucji parabankowej? -
 
Informacja przekazana w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez Małgorzatę Kosińską zaskoczyła nie tylko radnych. Spytaliśmy Urząd Miejski w Grudziądzu czym spowodowane jest to „wstrzymanie” prac. 
 
- „Nie zawieszono starań o pożyczkę w oparciu o Holding. Cały czas prowadzone są negocjacje z instytucjami finansowymi” - poinformowała nas rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Beata Adwent.
 
Zarówno rzecznik jak i Pani Prezes podkreślają, że są prowadzone rozmowy, co jednak z tych rozmów wynika? 
 
- „Czy jest instytucja, która jest skłonna w ogóle udzielić 240 mln kredytu? Skoro prace zawieszono” -
 
Przypomnijmy, że nie kto inny jak Skarbnik I Prezydent zasłaniali się tajemnicą handlową, zapewniając radnych o postępujących pracach. Wygląda na to, że albo nikt kredytu udzielić nie chce, albo „Pakiet Glamowskiego” się zdezaktualizował, a Miasto liczy na pożyczkę rządową, o którą Grudziądz wnioskował w ramach Planu Naprawczego. Problem w tym, że terminy się zbliżają, a pozyskanie czy to kredytu czy pożyczki w takiej wysokości nie jest decyzją z dnia na dzień.
 
- W marcu mija termin wpłaty na konto Szpitala 300 mln złotych, jeżeli miasto tego nie zrobi Szpital upadnie i może zostać nawet zlikwidowany - 

W trakcie spotkania z Prezes Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego radni zdecydowali o skierowaniu pytań dotyczących tej spółki do Prezydenta Grudziądza. Inicjatorem uchwały Komisji Rewizyjnej był Andrzej Wiśniewski, natomiast w głosowaniu radni jednomyślnie zatwierdzili uchwałę, w której zawarto pytania i tezy skierowane, na które komisja chce uzyskać szczegółowe odpowiedzi. W piśmie znajdują się poniższe pytania w pięciu podpunktach, które poniżej cytujemy:
 
- na jakim etapie prawnym jest aktualnie organizacja Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego, jakie dokumenty prawne istnieją, wg jakich zasad działa holding, jaka jest jego sytuacja podatkowa? Przypominamy, że Holding będzie dokonywał potężnej operacji kapitałowej (będzie kupował samego siebie od miasta), wolelibyśmy mieć pewność, że zasięgnięto w tej sprawie wiarygodnych opinii, głównie w zakresie podatku VAT lub PCC. Chcemy się z nimi zapoznać, 
 
- ponieważ Holding ma uzyskać wiarygodność kredytową, która pozwoli mu na zaciągnięcie 240 milionów kredytu na spłatę długów Szpitala, prosimy Skarbnika Miasta o przedstawienie dokumentów pokazujących zdolności kredytowe spółek, na potencjale których ma być zaciągnięty w/w kredyt. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby były to analizy znaczących banków, ale jeśli ich nie ma, zadowolimy się pisemną analizą Skarbnika Miasta.Prosimy również o przedstawienie koncepcji spłaty wieloletniego kredytu tych rozmiarów przez spółki o takim potencjale. Czy odbędzie się to na drodze radykalnego wzrostu taryf za świadczone usługi czy poprzez inne przychody. I jeśli tak, to jakie.
 
- Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów spółek wchodzących w skład Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego Sprawozdań finansowych za lata 2015-wrzesień 2019 ze szczególnym uwzględnieniem:  Rachunku zysków i strat, Bilanse z rozbiciem na aktywa i pasyw, Rachunek przepływów pieniężnych za okres 2015-wrzesień 2019,
 
- w przypadku spółek GRUPY OPEC oprócz powyższych danych ze spółki Matki i spółek zależnych prosimy również o wykaz Operacji wewnętrznych między spółkami powyżej kwoty 10 tys. zł.
 
- prosimy o pisemną informację na jakim etapie znajduje się obecnie sprzedaż zwrotna udziałów Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni do Polskiego Funduszu Rozwoju lub innego podmiotu.
 
W oparciu o przekazane dokumenty Komisja Rewizyjna kierowana przez Andrzeja Wiśniewskiego ma przygotować plan kontroli w wybranych spółkach i rekomendacje dla radnych w związku z decyzjami jakie mają być podjęte w ciągu najbliższych miesięcy. Pismo przyjęte po pewnych modyfikacjach skierowano do Zarządu Spółek uczestniczących w Grudziądzkim Holdingu Komunalnym, Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni, Zarządu spółek zależnych Grupy OPEC.