joomla templates top joomla templates template joomla

Strażnicy o nowych przepisach

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

altStrażnicy Miejscy z Grudziądza spotkali się w Ratuszu, by rozmawiać o nowych uprawnieniach wynikających ze zmiany przepisów. Przywileje i procedury omówił Jan Przeczewski, Komendant Straży Miejskiej. - Dzięki nowym uprawnieniom nasze działania będą szybsze i bardziej skuteczne, ponieważ mniej spraw będzie kierowanych do sądów. Wcześniej interwencje straży miejskiej często kończyły się wnioskiem do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia – mówi Jan Przeczewski, Komendant Straży Miejskiej.

Nowoczesne tablice w szkołach

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

W grudziądzkich szkołach podstawowych uruchomiono pierwsze tablice interaktywne. Uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 5 zaprezentowali dziś, tj. 9 marca możliwości urządzenia prezydentowi Robertowi Malinowskiemu, wiceprezydentowi Przemysławowi Ślusarskiemu oraz Andrzejowi Cherkowi, Naczelnikowi Wydziału Edukacji. Do udziału w projekcie pn. „e-Usługi Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego

Antoni Macierewicz w Grudziądzu

Wiesław Żurawski włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

W wypełnionej po brzegi auli budynku NOT przy ul. Piłsudskiego odbyło się spo-tkanie mieszkańców Grudziądza z byłym ministrem w rządach Jana Olszewskiego i Jarosława Kaczyńskiego, a obecnie dobrze znanym posłem z Warszawy – Antonim Macierewiczem. Macierewicz przyjechał na zaproszenie poseł Marzenny Drab oraz Klubu Gazety Polskiej w Grudziądzu.

Limito inwestuje w Grudziądzu

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Gdańska firma „Limito” otworzy w Grudziądzu nowoczesny zakład produkcyjny, w którym zatrudnienie w pierwszej fazie znajdzie ok. 250-300 osób oraz wykwalifikowana kadra specjalistów do spraw organizacji produkcji i kontroli jakości. Budowa powinna rozpocząć się w kwietniu br. i zakończyć jesienią tego roku. W Urzędzie Miejskim dziś, tj. 7 marca odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego oraz Tomasza Rytlewskiego, Prezesa „Limito” i Mirosława Orzoł, drugiego Prezesa firmy, na którym poinformowano o realizacji inwestycji w Grudziądzu.

Rocznica wyzwolenia Grudziądza

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

altW niedzielę, 6 marca obchodzić będziemy 66. rocznicę wyzwolenia Grudziądza spod okupacji niemieckiej. Zachęcamy grudziądzan do uczczenia pamięci tych, którzy polegli walcząc z hitlerowskim najeźdźcą. Przedstawiciele władz samorządowych złożą kwiaty: - godz. 11.00 - Pomnik Żołnierza – Rynek Główny, - godz. 11.30 – Pomnik Pomordowanych – NOT, - godz. 12.00 – Cmentarz Garnizonowy.

Kurier Grudziądzki nr 01/2011

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

altW lutum w Kurierze Grudziądzkim m. in.: o II etapie Trasy Średnicowej, nowym inwestorze w strefie ekonomicznej oraz Konwencie Prezydentów.

Elżbieta Jakubiak odwiedzi Grudziądz

Joe CHal włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Wczoraj 26-go odbyła się Konwencja Wojewódzka PJN-u w Bydgoszczy. Nie mogło na niej zabraknąć przedstawicieli z Grudziądza. Wielka sala konferencyjna klubu sportowego „Zawisza”wypełniona był prawie do ostatniego miejsca. Konwencja przebiegała pod hasłem „Walka o regionalne inwestycje i porozumienie z NSZZ Solidarność”. 

Remont mostu na Krokusowej

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę mostu w ciągu ul. Krokusowej. Oferty na realizację zadania można składać do 24 marca. W ramach inwestycji zaplanowano remont kładki dla pieszych i skorygowanie dojazdów. Na dojazdach wykonawca przeprowadzi prace rozbiórkowe, przygotuje podbudowę oraz nową nawierzchnię z kostki i ustawi krawężniki. Z kolei na moście wykona fundamenty łącznie z przyczółkami i konstrukcją nośną, a także łożyska, izolacje, jak również balustrady z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

XXXII Zgromadzenie ZMP

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

altPrezydent Robert Malinowski uczestniczył w XXXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbywało się w Poznaniu od 3 do 4 marca. W obradach udział wzięło ponad 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów oraz przewodniczących Rad Miejskich z miast członkowskich. Związek Miast Polskich jest ogólnopolską organizacją samorządową reprezentującą interesy dużych i małych miast, która wspiera decentralizację i samorządność lokalną

Aktywizacja osób bezrobotnych

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Powiatowy Urząd Pracy wdraża projekt pn. „Praca i staż jak z mosiądzu dla bezrobotnych w Grudziądzu” skierowany do 150 niepracujących oraz 10 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta. Wartość zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 454 971,00 zł. W ramach programu przewidziane zostało poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 6-miesięczne staże dla 50 osób oraz 6-miesięczne roboty publiczne przeznaczone dla 100 osób.

Bezpłatne kursy komputerowe

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Mieszkańców Grudziądza zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zapraszamy do bezpłatnego udziału w kursach komputerowych realizowanych w ramach projektu „@kademia IT”. Spotkania zaplanowano od kwietnia br. m.in. w Grudziądzu. Odbywać się one będą w systemie weekendowym, tj. co dwa tygodnie. Tematyka kursów obejmuje: - Bezpieczeństwo IT, 72 godziny; - Administrator systemu Linux, 128 godzin; - Administrator baz danych MySQL, 104 godziny; - MS Office, 104 godziny;

PFRON zmniejsza limity

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszył limit środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Grudziądz na ten cel otrzyma w tym roku 1 753 937 zł. Wysokość dotacji wyliczana jest według algorytmu, który określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r., samorządy nie mają wpływu na jej wysokość. PFRON przekazał do miejskiego budżetu 1 257 660 zł na finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, a pozostałą kwotę – 496 277 zł na realizację pozostały zadań.

Spotkanie z posłem Antonim Macierewiczem w Grudziądzu

Agata Dwojacka Asystent Posła Marzenny Drab włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

W dniu 9 marca 2011 roku o godz. 17:30 w Sali NOT przy ul. J. Piłsudskiego 20 w Grudziądzu odbędzie się spotkanie Pani Poseł Marzenny Drab oraz Pana Posła Antoniego Macierewicza z mieszkańcami naszego miasta.