joomla templates top joomla templates template joomla

Banki nie chcą pożyczać miastu pieniędzy. Nikt nie udzielił 20 milionów kredytu. Może zabraknąć na GKM, Olimpię, GIM i Solanki? Tyle miało być na zakup akcji

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Żaden Bank nie był zainteresowany udzieleniem miastu kredytu na sfinansowanie deficytu przejściowego w kwocie 20 milionów. Dokładnie tyle miasto miało wydać w 2018 roku na zakup akcji i udziałów w spółkach takich jak GKM czy Olimpia - do których miasto dokłada od lat. 
 
Miasto unieważniło przetarg na udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu przejściowego. Powód?
 
-  nie została złożona żadna oferta -
 
 
 
Inaczej mówiąc żaden Bank nie był zainteresowany udzieleniem takiego kredytu Gminie Miastu Grudziądz i nie jest to pierwszy raz, podobna sytuacja miała miejsce już rok temu, wtedy jednak w związku ze zmianą przepisów:
 
- sytuację uratowały szybsze o kilka miesięcy płatności z Ministerstwa Finansów z tytułu dotacji -  
 
Trudno się jednak dziwić braku chętnych na sfinansowanie nawet deficytu przejściowego, skoro w opinii RIO dotyczącej uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Grudziądza czytamy, że:
 
- RIO dostrzega potencjalne ryzyko w zakresie spłaty zobowiązań, które Jednostka winna brać pod uwagę planując zaciągnie nowych zobowiązań -
 
co jednoznacznie określa wysokie ryzyko kredytowe, najprawdopodobniej nieakceptowalne dla Banków i instytucji, które co do zasady nie finansują: 
 
- podmiotów nie mających zdolności kredytowej -  
 
a więc "bankrutów", lub podmiotów, które mogą "zbankrutować".
 
 
 
Zdaniem byłego Skarbnika Miejskiego w Grudziądzu Mariusza Szczubiała: 
 
- Banki dysponują profesjonalnymi kadrami i narzędziami do oceny tego,  czy dany samorząd ma możliwość „poradzenia” sobie ze spłatą zadłużenia.  Potrafią obiektywnie ocenić kondycję finansową samorządu – podkreśla specjalista w dziedzinie finansów publicznych, aktualny zastępca skarbnika w Urzędzie Miejskim w Toruniu. 
 
- Czy miasto jest bankrutem? - 
 
Samorząd zbankrutować nie może, jednak wyznacznikiem jego kondycji jest bezwzględnie chęć finansowania realizowanych przez nie inwestycji przez powołane do tego instytucje, jednymi z nich są właśnie Banki. 
 
Kwota 20 milionów na sfinansowanie deficytu przejściowego wynosi dokładnie tyle co kwota zakupu i objęcia dodatkowych akcji i udziałów, a więc wniesienie wkładów finansowych do spółek prawa handlowego w tym do:
 
- spółek sportowych takich jak Olimpia czy GKM -
 
 
 
W 2018 roku - łącznie dokładnie 20 milionów miało być przeznaczone dla:
 
- Geotermii Grudziądz - 1 000 000 zł, 
- Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych - 13 000 000 zł,
- OLIMPII Grudziądz S.A. - 3 500 000 zł,
- GKM S.A - 2 500 000 zł.
Łącznie dokładnie milionów tyle, co na sfinansowanie deficytu przejściowego.
 
W związku z brakiem możliwości sfinansowania deficytu Miasto czeka prawdopodobnie nowelizacja budżetowa, ponieważ:
 
- miasto ustaliło wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 25 441 493 zł, który miał być pokryty z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych -
 
Skąd miasto weźmie pieniądze?