joomla templates top joomla templates template joomla

Dyrektor Szpitala odwołany. Piotr Drzymalski "marnował bezcenny czas" wprowadzał zdaniem Prezydenta Glamowskiego zmiany zbyt wolno, a niektóre z nich blokował

Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

"W ostatnim czasie większą aktywność w działaniach zmierzających do wdrażania programu naprawczego przejawiał Organ Tworzący, niż Dyrektor Szpitala" - informuje w wydanym komunikacie Prezydent Maciej Glamowski.

 
 
Prezydent Grudziądza wydał oświadczenie. W oświadczeniu czytamy.
 
- "Po rozmowach przeprowadzonych z moimi współpracownikami, którym powierzyłem nadzór nad pracą Dyrektora Szpitala oraz po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala, podjąłem decyzję o odwołaniu Pana Piotra Drzymalskiego z pełnionej przez niego funkcji".
 
 
Jak informuje Prezydent wdrażanie programu naprawczego postępowąło zbyt wolno.
 
- "W ostatnim czasie większą aktywność w działaniach zmierzających do wdrażania programu naprawczego przejawiał Organ Tworzący, niż Dyrektor Szpitala. Tymczasem brak wprowadzania w życie działań restrukturyzacyjnych oraz blokowanie przedstawianych Dyrektorowi propozycji przedstawianych przez pracowników skutkują marnowaniem bezcennego czasu oraz wydłużają wprowadzenie w życie procesu niezbędnych zmian. W sierpniu nie podjęto konkretnych działań i decyzji w tym zakresie. Ponadto nie postępuje zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacja zadłużenia".
 
 
 
W zwiazku z powyższym Piotr Drzymalski został odwołany przez Radę Społeczną Szpitla na wniosek prezydenta.
 
- "W związku z odwołaniem Dyrektora Drzymalskiego niezwłocznie ogłoszę konkurs na jego następcę. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora Szpitalem będą kierować zastępcy dyrektora stosownie do posiadanych upoważnień" - pisze Prezydent MAciej Glamowski.