joomla templates top joomla templates template joomla

Grudziądzkie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami otrzymało medal „Hereditas Saeculorum” Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznawany za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Tegoroczny medal „Hereditas Saeculorum” Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznawany za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, otrzyma grudziądzki oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. O przyznanie odznaczenia do władz województwa wystąpił Prezydent Grudziądza. 
 
Medale w konkursie „Dziedzictwo wieków”, przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. 
 
– To wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Przyznając te wyróżnienia promujemy dobre praktyki i osiągnięcia w tej dziedzinie – mówi marszałek Piotr Całbecki.
 
 
W tegorocznej – IX edycji – konkursu, za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków, Kapituła konkursu „Dziedzictwo wieków” uhonorowała medalem grudziądzki oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 
 
TOnZ skupiające prawdziwych pasjonatów i miłośników ziemi grudziądzkiej prowadzi działania polegające m.in. na popularyzacji wiedzy o grudziądzkich zabytkach oraz ich ochronie i konserwacji. Do najbardziej znanych inicjatyw Towarzystwa należy organizacja zbiórek publicznych na rzecz ratowania i odnawiania zabytkowych nagrobków na cmentarzu farnym.
 
Doceniając zaangażowanie TOnZ Oddział w Grudziądzu, Prezydent Grudziądza zgłosił Towarzystwo do odznaczenia medalem. 
 
– Ogromnie się cieszę, że efekty działalności grudziądzan, zaangażowanych w ratowanie zabytków, zostało dostrzeżone w województwie. Jestem przekonany, że przyznany medal jeszcze bardziej zmotywuje członków i sympatyków Towarzystwa do kontynuacji i rozwijania kwesty zainicjowanej w 2009 roku – mówi Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.
 
Medale Hereditas Saeculorum Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczy podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się 18 września 2020 r. w Pałacu w Lubostroniu.