joomla templates top joomla templates template joomla

Historyczna, przełomowa chwila dla Grudziądza. Podpisano porozumienie dotyczące współpracy w zakresie utworzenia wyższej uczelni w Grudziądzu

video: Agencja/eReporter24; fot: facebook; info UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Prezydent Maciej Glamowski podpisał porozumienie z Prezesem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Piotrem Tefelskim dotyczące współpracy w zakresie utworzenia wyższej uczelni w Grudziądzu. Podczas podpisania porozumienia obecna była również Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek.
 
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia  planują na bazie posiadanych zasobów utworzenie Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu o profilu technicznym, której zadaniem będzie przygotowywanie wykwalifikowanej kadry dla przemysłu obronnego i cywilnego a także do wspierania działalności WZU.
 
 
- Dzisiaj mamy historyczną, przełomową chwilę dla Grudziądza, bo rzeczywiście w naszym mieście brakuje wyższej publicznej uczelni. Czyli takiej, gdzie studenci kształcą się bez ponoszenia opłat. Grudziądz ma bogate tradycje kształcenia na kierunkach technicznych. W okresie międzywojennym funkcjonowała w Grudziądzu Państwowa Szkoła Budowy Maszyn, która swoim poziomem nie odstawała niczym od politechniki. W tym miejscu (w budynku WZU przyp. red.) znajdowała się także Szkoła Orląt, która następnie została przeniesiona do Dęblina – mówił w trakcie konferencji Maciej Glamowski. W dalszej części swojej wypowiedzi deklarował wsparcie tej inicjatywy przez miasto.
 
Zgodnie z porozumieniem gmina-miasto Grudziadz zobowiązuje się do udostępnienia obiektów szkół średnich i Centrum Kształcenia Zawodowego a także obiektów sportowych należących do miasta. Docelowo WZU planuje przeznaczyć jeden z obiektów znajdujących się na terenie jednostki dla Publicznej Uczelni Zawodowej, jednak budynek ten wymaga remontu. Do tego czasu studenci będą korzystać z zaplecza edukacyjnego miasta.
 
- Niezwykle istotna jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która przyświecała nam podczas tworzenia i realizacji tego projektu. Moją ideą jest to, aby WZU stała się nowoczesną spółką. Podpisaliśmy umowy offsetowe wykonawcze z firmą Lockheed Martin i to wymaga od naszej spółki udoskonalenia kompetencji pracowników. Ta idea utworzenia uczelni jest jednym z elementów wprowadzenia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia na dużo wyższy poziom zaawansowania technologicznego – podkreślał Prezes Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Piotr Tefelski.
 
 
Jak informowała w trakcie konferencji prasowej Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek obecnie złożone zostały dwa wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeden dotyczy utworzenia uczelni, drugi utworzenia kierunku studiów. Wnioski zostaną przedłożone państwowej komisji akredytacyjnej, która podejmie decyzję o utworzeniu uczelni.
 
- Bardzo się cieszę, że pomysł który zakiełkował w głowie Prezesa Wojskowych Zakładów Uzbrojenia padł na bardzo podatny grunt. Wiem, że wszyscy w Grudziądzu pracujący przy tym projekcie, niezależnie od opcji politycznej, chcą aby ta uczelnia powstała. Chcemy wspólnie utworzyć publiczną wyższą szkołę zawodową w Grudziądzu – mówiła Wiceminister Iwona Michałek.
 
Pierwsza grupa, około 50 studentów miałaby rozpocząć naukę w 2021 roku. Planowane jest utworzenie studiów 3,5-letnich inżynierskich na kierunku mechatronika, w dwóch specjalnościach – mechatronika stosowana i automatyka i sterowanie maszyn. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia lub w firmach znajdujących się w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej czy w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.