joomla templates top joomla templates template joomla

Komisja konkursowa wybrała nowego Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala w Grudziądzu. Został nim prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch, który pełnił aktualnie obowiązki na tym stanowisku

info: Szpital, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Po ukończeniu stażu dyplomowego pełnił służbę wojskową w jednostce wojskowej w Płocku, następnie służył w siłach zbrojnych ONZ w Libanie.
 
Pracował m.in. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz w 10 -tym Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, gdzie Kierował Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej i Hipertensjologii oraz Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii.
Jest specjalistą I i II stopnia chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii. Począwszy od roku 1995 uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – kardiologii, skończywszy na tytule profesora nauk medycznych nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Dorobek naukowy nowego Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa to 131 prac, głównie z zakresu kardiologii, a także 83 komunikaty naukowe prac prezentowanych na kongresach oraz zjazdach krajowych i międzynarodowych.
Prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch jest promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych, kursów podyplomowych oraz warsztatów edukacyjnych.

Nowy Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa jest także laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia.