joomla templates top joomla templates template joomla

Liczba urzędników, kierowników, wiceprezesów spółek, rad nadzorczych lawinowo rośnie. Można ich już liczyć w dziesiątkach. Właśnie wyłoniono kierownia ds. nadzoru Szpitala

info: Urząd Miasta, Grudziądz; fot: google włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Kolejne stanowiska w Ratuszu. Liczba urzędników, kierowników, wiceprezesów w spółach rośnie? Można ich liczyć już w dziesiątkach. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na Kierownika Referatu Nadzoru Nad Szpitalem w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej. Została nim Paulina Piotrowicz. Kolejne posady czekają w Urzędzie Miejskim, a jest ich całkiem sporo.

 
Rozstrzygnięto kolejny konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Kierownikiem Referatu Nadzoru Nad Szpitalem w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej została Paulina Piotrowicz, która zaczęła pełnić swoją funkcję od poniedziałku, 8 lipca.
 
 
Do zadań kierownika komórki organizacyjnej zajmującej się finansowym nadzorem nad Szpitalem, a powstałej w wyniku reorganizacji struktury UM należeć będzie w szczególności:
 
- kierowanie pracą referatu;
- nadzorowanie zadań wykonywanych przez podległych pracowników;
- analiza finansowo-ekonomiczna Szpitala;
- analiza benchmarkowa Szpitala;
- nadzorowanie realizacji i wykonania wdrożonego planu naprawczego w  Szpitalu;
- reprezentowanie Prezydenta Grudziądza i udział w posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala;
- współpraca z dyrekcją oraz służbami finansowo-księgowymi Szpitala;
 koordynowanie prac w zakresie kontroli Szpitala;
- nadzór nad przygotowywaniem okresowych sprawozdań i informacji  o działalności Szpitala dla służb Prezydenta;
- współpraca z dyrekcją Szpitala w zakresie przygotowywania dokumentacji i właściwego przeprowadzenia posiedzeń Rady Społecznej Szpitala;
- koordynowanie spraw w zakresie pełnienia nadzoru właścicielskiego nad mieniem Szpitala.
 
 
Jak zaznaczał Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski na konferencji prasowej poświęconej reorganizacji struktury UM: „Do tej pory nie było w strukturach miasta komórki, która nadzorowałaby szpital pod kątem finansowym. Cała rachunkowość zarządcza dotycząca szpitala będzie się znajdować w Urzędzie, aby tę placówkę na bieżąco monitorować.”
 
Kierownik Referatu Nadzoru Nad Szpitalem podlega pod Dyrektora Wydziału Nadzoru właścicielskiego i Polityki Gospodarczej, który z kolei podlega bezpośrednio pod Skarbnika Miasta.
 
Kolejne stanowiska w Urzędzie czekają na pracownków - to prawie