joomla templates top joomla templates template joomla

Marian Pyszora odchodzi z Olimpii i oczekuje, że środowiska związane z Klubem Biznesu wesprą Klub tak jak to deklarowały. Jego osoba miała stanowić przeszkodę w pozyskiwanku środków wynika z pisma

Agencja/eReporter24; info: nadesłane; fot: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

W dniu dzisiejszym Marian Pyszora przesłał do mediów swoja rezygnację, która jak dowiadujemy się z treści dokumentu podyktowana jest dobrem Olimpii i krytyczną oceną jego osoby przez środowiska dawnego Klubu Biznesu, co ma stanowić przeszkodę w pozyskaniu środków finansowych przez Klub od tychże środowisk. 
 
 
- „Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia zawartą 23 stycznia 2019 roku w Grudziądzu, pomiędzy Olimpia Grudziądz S.A, a Marianem Pyszorą z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia” - czytamy w piśmie wysłanym do mediów przez Mariana Pyszorę.
 
 
Jak dowiadujemy się z dalszej części złożonego wypowiedzenia jego decyzja podyktowana jest dobrem klubu, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a w związku z pełnioną przez niego funkcję ma mieć problemy z pozyskaniem środków finansowych. 
 
- „Jeżeli moja osoba miała by przeszkadzać, aby Klub pozyskał na swoją działalność środki finansowe deklarowane przez środowiska związane z dawnym Klubem Biznesu, chętnie ustępuję z pełnionej funkcji mając na względzie dobro Olimpii” - czytamy dalej w piśmie.
 
Marian Pyszora zapewnia, że pełnił funkcje z zaangażowaniem, a jego krytyczny stosunek do niektórych działaczy i ich powiązań spowodował w tych osobach „irytację”. 
 
- „Do tej pory włożyłem wiele swojego serca i zaangażowania w to, aby Olimpia S.A. mogła prawidłowo funkcjonować, pomimo katastrofalnej sytuacji na początku roku. Mój krytyczny stosunek do niektórych działaczy oraz do ich powiązań, wprowadził wiele osób w stan zwyczajnej irytacji. Ufam, że ich niechęć do mnie będzie co najmniej równa ich chęci udzielenia prawdziwej pomocy Klubowi, który jest mi bardzo bliski” - czytamy w zakończeniu.