joomla templates top joomla templates template joomla

Michał Czepek ma nową "fuchę". Do tej pory pracował w IT, dorabiał jako pełnomocnik na podstawie umowy zlecenia i radny w Sejmiku. Teraz został Dyrektorem Wydziału Promocji i Wizerunku Miasta

Agencja Informacyjna eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Trwają konkursy na stanowiska urzędnicze w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, których funkcjonowanie sankcjonuje zarządzenie Prezydenta Grudziądza, ustalające nowy układ struktury organizacyjnej UM. W tym tygodniu poznaliśmy dyrektora powstającego Wydziału Promocji i Wizerunku Miasta.
 
 
W konkursie na dyrektora Wydziału Promocji i Wizerunku Miasta wybrano kandydaturę Michała Czepka, który tę funkcję obejmie 15 lipca. Do obowiązków dyrektora należeć będzie:
 
 
- kreowanie wizerunku Grudziądza, jako ośrodka turystycznego oraz promocji produktów  turystycznych  miasta  zgodnie  z  obowiązującą  strategią  promocji,  w  tym  nadzór  nad  wszelkimi działaniam i z zakresu promocji miasta i komunikacji marketingowej;
- przygotowywanie i realizacja materiałów promujących Grudziądz na różnych nośnikach,  skierowanych do określonych grup docelowych;
- przygotowywanie  udziału  miasta  w  wybranych  targach  krajowych  i  zagranicznych w dziedzinie turystyki;
- wybór  stylistyki  i  asortymentu  upominków  i  wydawnictw  promocyjnych  oraz  zarządzanie ich dystrybucją.
- inicjowanie,  organizacja  i  współorganizacja  imprez  i  wydarzeń  o  charakterze promocyjnym;
- inicjowanie i przygotowywanie spotkań z potencjalnymi inwestorami;
- przygotowywanie  udziału  miasta  w  wybranych  targach  krajowych  i  zagranicznych promujących gospodarkę lokalną i regionalną;
 
Na rozstrzygnięcie czekają pozostałe konkursy, m.in. na kierownika Biura Kontroli czy kierownika Referatu Nadzoru nad Szpitalem, gdzie zainteresowane osoby mogły składać swoje oferty do 1 lipca.
 
 
Wciąż do obsadzenia pozostaje stanowisko dyrektora Wydziału Edukacji, gdzie stosowne dokumenty kandydatów będą przyjmowane do 12 lipca. Trwa również konkurs na dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Oferty na to stanowisko należy składać w terminie do 18 lipca.