joomla templates top joomla templates template joomla

Naukowcy, artyści, duchowni oraz przedstawiciele samorządu gminnego i wojewódzkiego powołani przez Prezydenta Grudziądza na 4-letnią kadencję Rady Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Naukowcy, artyści, duchowni oraz przedstawiciele samorządu gminnego i wojewódzkiego zostali powołani przez Prezydenta Grudziądza na nową, 4-letnią kadencję Rady Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Dziś czternastu członków Rady odebrało akty powołania.
 
 
20 lutego o godz. 11:00 w Gmachu Głównym Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum powołanej przez Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego 30 grudnia 2019 r. 
 
 
Kadencja Rady Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi jest przewidziana na cztery lata. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny. 
 
Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w Ustawie o muzeach oraz w Statucie Muzeum. Ocenia również na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.
 
Biorąc pod uwagę charakter i tematykę działalności instytucji pełni ona funkcję niezmiernie istotną w życiu kulturalnym miasta oraz regionu. Ponadto świadomość, że na kształtowanie wizerunku Muzeum w Grudziądzu ma wpływ udział ekspertów w swojej dziedzinie oraz nauczycieli akademickich skłania do stwierdzenia, iż wybór przedstawicieli niniejszej Rady ma wpływ na pomyślne funkcjonowanie Muzeum. 
 
– Muzeum jest dla nas szczególnie ważną instytucją. Doceniamy pracę pani dyrektor, która świetnie spełnia się w tej roli. Doceniamy też wagę grudziądzkiego Muzeum w prace dla mieszkańców miasta. Jestem pewien, że państwa doradczy głos będzie dla pani dyrektor mocnym i ważnym – mówił wiceprezydent Szymon Gurbin. 
 
 
 
W skład Rady Muzeum na kadencję 2019–2023 powołani zostali:
 
- Marek Dec – Prezes Zarządu OPEC Grudziądz sp. z o.o.
- Sambor Gawiński – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu 
- Jerzy Janczarski – dyrektor Departamentu Kultury u Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
- prof. dr hab. Andrzej Kola – archeolog, emerytowany pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Cezary Kopik – przedstawiciel lokalnego środowiska artystów w Grudziądzu
- ksiądz Kanonik Dariusz Kunicki – Dziekan Dekanatu Grudziądz I, Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej
- Leszek Orłowski – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
- Jarosław Pająkowski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
- Andrzej Rodziewicz – Wójt Gminy Grudziądz
- dr Marek Rubnikowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
 -prof. dr hab. Wiesław Sieradzan – historyk, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu - Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Karola Skowrońska – Przewodnicząca Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
- Marian Sołobodowski – członek Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. profesora Janusza Pasierba
- prof. dr hab. Anna Wysocka – Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Podczas spotkania wyłoniono przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali kolejno Andrzej Kola oraz Wiesław Sieradzan i Anna Wysocka.