joomla templates top joomla templates template joomla

Od 31 sierpnia od godz. 11.00 przywrócony zostanie ruch na ul. Droga Łąkowa. W związku z brakiem oznakowania poziomego na ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h i zakaz wyprzedzania

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Od 31 sierpnia 2020 r. od godz. 11:00 przywracany zostanie ruch w ciągu drogi krajowej nr 16 – ul. Droga Łąkowa. Godzina otwarcia podyktowana jest koniecznością wykonania pomiarów. 
 
W związku z brakiem oznakowania poziomego w ciągu ulicy Droga Łąkowa, na przedmiotowej ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz bezwzględny zakaz wyprzedzania, ponadto zalecamy ostrożną jazdę, ze względu na możliwość wystąpienia ruchu pojazdów budowy.
 
 
Remont obejmował mechaniczną rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Przeprowadzona została także regulacja pionowa istniejących kratek ściekowych, skrzynek zaworowych i włazów kanałowych. 
 
Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt realizacji remontu to ok. 560 tys. zł.