joomla templates top joomla templates template joomla

Ogród Botaniczny położony nad kanałem Trynka został wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego

info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Ogród Botaniczny położony nad kanałem Trynka został wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Wniosek o wszczęcie procedury Prezydent Grudziądza Robert Malinowski złożył w listopadzie 2016 r. Decyzję w tej sprawie wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 
Przypomnijmy, idea powstania ogrodu botanicznego w Grudziądzu zrodziła się w początku XX w. W latach 1907-1919 ogród taki, zwany również Ogrodem Ludowym, funkcjonował w Parku Miejskim, został jednak zniszczony podczas I wojny światowej.
 
 
 
Ogród botaniczny nad kanałem Trynka założono staraniem Towarzystwa Upiększania Miasta. Decyzja w tej sprawie zapadła uchwałą z 21 lipca 1933 r. W związku z przypadającymi obchodami 250-rocznicy odsieczy Wiednia nadano mu imię króla Jana III Sobieskiego. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło w 1935 r. W kolejnych latach ogród uległ przekształceniom. Prace rewitalizacyjne przeprowadzono w nim w roku 2007. Ogród umiejscowiony jest między ul. gen. Bema i Armii Krajowej. Na jego obszarze znajduje się basen, budynek gospodarczy, mała architektura w tym zegar słoneczny. 
 
Na terenie Ogrodu Botanicznego stwierdzono występowanie 39 gatunków drzew i 37 gatunków krzewów, co stanowi, biorąc pod uwagę niewielki obszar, bogatą kolekcję charakterystyczną dla tego typu miejsc.
 
 
 
Do pierwotnych nasadzeń zaliczyć można m.in. okazy platana klonolistnego, dębu szypułkowego i błotnego, jesiona wyniosłego, grujecznika japońskiego, czy lipy szerokolistnej. Ciekawostką przyrodniczą jest obecność starodrzewu z gatunku Tetradium daniellii, wyjątkowo rzadko występującego w Polsce. Ważną rolę pełnią również rabaty i kwatery z roślinnością jednoroczną i bylinami. 
 
W opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków grudziądzki Ogród Botaniczny posiada wartość historyczną, jako wyraz trendu, polegającego na zakładaniu parków i ogrodów o funkcjach nie tylko rekreacyjnych, ale i naukowych, szczególnie wyraźnego w XIX i początku XX w. Było to efektem zainteresowania kolekcjonerstwem roślin egzotycznych, szczególnie drzew pochodzących z Azji. Należy podkreślić również wartość przestrzenną Ogrodu, który ze względu na swoje położenie jest silnie powiązany krajobrazowo z Kanałem Trynka.