joomla templates top joomla templates template joomla

Podpisano umowy na odbiór odpadów komunalnych. Od 1 stycznia odpady nadal odbierać będą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., PUM Sp. z o.o. oraz ALBA S.A.

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Od 1 stycznia odpady nadal odbierać będą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo i Oczyszczalnia ALBA S.A.

Na przełomie grudnia i stycznia podpisano umowy na wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych. Opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transportu ich do miejsc zagospodarowania odbywać się będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców Grudziądza. Umowy podpisano na rok – od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 

Usługi świadczone przez firmy na danych sektorach będą kontynuowane. Wrocławskie Przedsiębiorstwo i Oczyszczalna ALBA S.A., reprezentowane przez Prezesa Zarządu Witolda Seńczuka oraz Prokurenta Seweryna Joachima, będzie obsługiwać sektor I i V gminy-miasto Grudziądz. Ceny jednostkowe brutto za tonę to kolejno 317,00 i 369,00 złotych.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., w imieniu którego występuje Prezes Zarządu Bogna Szałkowska, nadal będzie zajmować się wywozem odpadów komunalnych z sektorów III oraz IV. Koszt wywozu 1 tony wynosi 359,49 oraz 386,45 złotych.

Natomiast Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. odbierać będzie odpady z terenu sektora II wraz z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi i placówkami oświatowymi. Cena jednostkowa brutto za 1 tonę (Mg) wynosi 301,00 złotych. Spółkę reprezentowali Prezes Zarządu Tomasz Pasikowski oraz Wiceprezes Zarządu Joanna John-Błażyńska.

Aktualny harmonogram wywozu odpadów znajduje się na stronie
 
http://odpady.grudziadz.pl/contents/content/79/139 oraz w aplikacji mobilnej Eco Harmonogram.