joomla templates top joomla templates template joomla

Podziękowania dla grudziądzkich wolontariuszy. Tytuł Wolontariusza Roku otrzymał Jerzy Szczublewski, a Młodzieżowym Wolontariuszem Roku została Paulina Szamszu

info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Tytuł Wolontariusza Roku otrzymał Jerzy Szczublewski, a Młodzieżowym Wolontariuszem Roku została Paulina Szamszur. Wyróżnienia dla najbardziej aktywnych grudziądzkich wolontariuszy wręczono wczoraj, tj. 3 grudnia podczas uroczystego spotkania w Klubie Akcent.
 
 
W uroczystości udział wzięli m.in. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Beata Przybylska, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Małgorzata Sadowska-Rodziewicz, Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Hanna Szymańska, a także członkowie Rady oraz wolontariusze wskazani do nagrody przez organizacje pozarządowe i placówki oświatowe.
 
 
Kapitału konkursu, powołana przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach: 
- Młodzieżowy Wolontariusz Roku - dla osoby wybranej spośród wolontariuszy zgłoszonych przez placówki edukacyjne i pomocy społecznej - otrzymała go Paulina Szamszur. 
- Wolontariusz Roku - dla osoby dorosłej, wybranej spośród wolontariuszy zgłoszonych przez organizacje pozarządowe - otrzymał go Jerzy Szczublewski. 
 
 
Jerzy Szczublewski ma 79 lat i jest działaczem sportowym od 1963 r. W latach 1963-2014 pełnił różne funkcje, od kierownika sekcji bokserskiej, pływackiej do wiceprezesa Klubu Sportowego „Stal”. Po wyodrębnieniu w 1992 r. z klubu „Stal” sekcji kolarskiej pełnił równocześnie funkcję prezesa Autonomicznej Sekcji Kolarskiej do 2002 r. W 2003 r. komitet założycielski powołał autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję „Stal” i wybrał nowy zarząd klubu, gdzie funkcję wiceprezesa ds. finansowych powierzył właśnie Jerzemu Szczublewskiemu, który tę funkcję pełni do dzisiaj. Pan Jerzy jest bardzo zaangażowany w rozwój kolarstwa młodzieżowego, szczególnie dużo czasu poświęca na przygotowanie i organizację wyścigów, w tym największej imprezy, jaką jest Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów UCI organizowany od 1989 r. W tym roku mija 55 lat jego działalności społecznej w klubie. 
 
Z kolei Tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku kapituła przyznała Paulinie Szamszur zgłoszonej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących. Uczennica działa m.in. na rzecz: wychowanków Przedszkola Miejskiego Strzemięcin, gdzie realizuje założenia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, podopiecznych Fundacji Dziewczynka z Zapałkami - pozyskuje środki finansowe na dożywianie, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego - pozyskuje i przekazuje paczki żywnościowe seniorom. Aktywnie udziela się w kwestach ulicznych, bierze udział w zbiórkach żywności dla Banku żywności, finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbiera pieniądze na odnowę zabytkowych nagrobków. Działa również na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, osób przewlekle chorych psychicznie i z innymi dysfunkcjami oraz uczniów szkoły dotkniętych chorobą nowotworową. Brała udział w akcji „Daj Włos” i przekazała swoje ścięte dla fundacji Rak’n’Roll na tworzenia peruk dla kobiet leczonych onkologicznie.
 
Podczas spotkania w Klubie Akcent wyróżniono również 25 osób wskazanych przez placówki edukacyjne i pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe, którym wręczono podziękowania oraz karty podarunkowe: 
 
 
Placówki edukacyjne i pomocy społecznej:
 
- Przemysław Rzepczyński - Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Marta Latek - Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Zuzanna Niegórska - Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Martyna Zielińska - Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Wiktoria Szulc - Szkoła Podstawowa Nr 17,
- Oliwia Grala - Szkoła Podstawowa Nr 21, 
- Paulina Szamszur - Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- Paulina Żurawska - Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych,
- Dominik Łapucha - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
- Nikoleta Adrych - I Liceum Ogólnokształcące,
- Marta Idczak - II Liceum Ogólnokształcące,
- Magdalena Górska - IV Liceum Ogólnokształcące,
- Sandra Blauza - Zespół Szkół Rolniczych,
- Agnieszka Kondracka - Dom Pomocy Społecznej,
 
Organizacje pozarządowe: 
 
- Jerzy Szczublewski - Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal”,
- Zuzanna Beściak - Bank Żywności w Grudziądzu,
- Grażyna Borkowska - Grudziądzkie Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty,
- Wojciech Grudziński - Klub Abstynenta „Alicja”,
- Tadeusz Wojda - Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
- Grzegorz Radomski - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Grudziądzu,
- Izabela Wasilewska - Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Grudziądzu,
- Paweł Swakowski - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Grudziądzu,
- Urszula Janowska - Stowarzyszenie Grudziądzki Klub Biegacza Akademia Biegania Grudziądz,
- Joanna Łata - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Spinaker,
- Dorota Zydlewska - Stowarzyszenie „Szmaragdowe Serce”.
 
Przypomnijmy, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada 5 grudnia.  Przed publicznością wystąpili słuchacze Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka.