joomla templates top joomla templates template joomla

Poseł Szymański prosi Premiera Morawieckiego i pyta czy ten podejmie działania, w wyniku których Grudziądz otrzyma pożyczke w wysokości 320 mln

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencja/eReporter24; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Szymański wystosował pismo do Premiera w formie interpelacji poselskiej, w  którym pyta premiera o to czy zostanie udzielona pożyczka w wysokości 320 000 000,00 zł oraz czy może Grudziądz otrzyma jeszcze jakieś dodatkowe środki finansowe na oddłużenie Szpitala.   
 
 
Poseł PO Tomasz Szymański zwrócił się z prośbą do Premiera o zwiększenie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwoty przeznaczonej na udzielanie pożyczek ze środków budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego realizującym programy postępowania naprawczego lub ostrożnościowego oraz o podjęcie działań, w wyniku których gminie-miasto Grudziądz, realizującej program postępowania naprawczego, udzielona zostanie ze środków budżetu państwa pożyczka w wysokości 320 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2020 r. deficytu.
 
Zadłużenie to jak pisze poseł:
 
- Wynikającego przede wszystkim z wysokości zobowiązań przejmowanych od Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w związku z jego przekształceniem w spółkę kapitałową - 
 
W piśmie poseł powołuje się na zakres działania terytorialny szpitala i liczbę pacjentów jaka się w nim leczy, a także na zabezpieczenie medyczne dla jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości oraz dla autostrady Al. 
 
 
Jak czytamy w interpelacji: 
 
- „Wartość świadczeń zdrowotnych udzielanych mieszkańcom Grudziądza stanowi niespełna 37%, pozostałe 63% udzielanych jest mieszkańcom ościennych gmin, powiatów i województw, w tym także żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych zlokalizowanych na terenie Grudziądza oraz Gminy Dragacz, więźniom osadzonym w tutejszych zakładach karnych oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych mających miejsce m.in. na autostradzie Al przebiegającej koło Grudziądza” - 
 
Jak pisze poseł w piśmie do Premiera „Grudziądzki Szpital to ewenement w skali kraju. Nie ma w Polsce drugiej”.
 
Poseł informuje o tym, że:
 
- „Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu od kilku lat przechodzi restrukturyzację zadłużenia. Samorząd Grudziądza robi wszystko, by ustabilizować finanse Szpitala. Jednym z pierwszych etapów restrukturyzacji było przeniesienie części zadłużenia ze Szpitala do Grudziądzkich Inwestycji Medycznych, co w znacznym stopniu odciążyło budżet placówki. Kolejnym etapem było obniżenie kosztów funkcjonowania Szpitala. Następnym zaś uzyskanie niewypłacanych przez lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków z tytułu wykonanych zabiegów ratujących ludzkie życie oraz rozksięgowanie zapisów księgowych dotyczących takich zabiegów” -
 
 
Dodać trzeba, że 
 
- „niewypłacane stawki za tzw. nadwykonania wspomniane przez posła dotyczą okresu rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dwa lata temu rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał częściowej spłaty tych zaległości w kwocie 2 mld zł w skali kraju, a w tym roku przeznaczono na ten cel kolejne 2 mld” -
 
Poseł informuje premiera, że obecnie prowadzone są działania zmierzające do przekształcenia grudziądzkiego Szpitala z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową. Celem tych działań jest oddłużenie placówki, a tym samym ustabilizowanie jej finansów, oraz stworzenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, np. z budżetu samorządu województwa. 
 
W dalszej części poseł Tomasz Szymański informuje premiera o podjętych działaniach w związku z wezwaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową Grudziądza do wdrożenia programu naprawczego dla Grudziądza, którego realizacja wiąże się ze wspomnianą na wstępie pożyczką rządową w wysokości 320 mln zł na pokrycie deficytu budżetu Grudziądza, który wyniesie w roku 2020 prawie 300 mln, co związane jest z przekształceniem Szpitala w spółkę kapitałową i koniecznością spłaty przez miasto większości zobowiązań.
 
 
 
Poseł kieruje w formie interpelacji cztery poniższe pytania do Premiera:
 
1. Czy zgodzi się Pan Premier ze mną, że Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu pełni ważną, a wręcz strategiczną z punktu widzenia zdrowia, bezpieczeństwa medycznego i życia mieszkańców regionu oraz jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, rolę w systemie opieki zdrowotnej?
 
2. Czy podejmie Pan Premier działania zmierzające do zwiększenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwoty przeznaczonej na udzielanie pożyczek ze środków budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego realizującym programy postępowania naprawczego lub ostrożnościowego? 
 
3. Czy podejmie Pan Premier działania, w wyniku których gminie-miasto Grudziądz, realizującej program postępowania naprawczego, udzielona zostanie ze środków budżetu państwa pożyczka w wysokości 320 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2020 r. deficytu, wynikającego przede wszystkim z wysokości zobowiązań przejmowanych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu) w związku z jego przekształceniem w spółkę kapitałową? 
 
4. Czy podejmie Pan Premier działania mające na celu udzielenie innej (dodatkowej) niż pożyczka ze środków budżetu państwa pomocy gminie-miasto Grudziądz, która jako jedyna w Polsce jest organem tworzącym dla szpitala, którego obszarem działania jest region zamieszkały przez pięciokrotnie większą liczbę ludności niż miasto będące organem tworzącym dla tego szpitala? 
 
 
Wraz z interpelacją poseł Tomasz Szymański skierował również poprawkę budżetową w ramach procedowanego aktualnie w sejmie Budżetu na rok 2020, której celem - w dużym skrócie - jest zwiększenie puli środków, które mogą być skierowane przez rząd na pomoc w formie pożyczek na realizacje programów ostrożnościowych i jak to ma miejsce w przypadku Grudziądza naprawczych. 
 
- Na obecny rok zaplanowana w Budżecie na 2020 rok planowana kwota nie zawiera środków umożliwiających udzielenie pożyczki Grudziądzowi, co może sugerować jednoznacznie, że Grudziądza takiej pożyczki nie uzyska, przynajmniej w ramach aktualnie procedowanego budżetu, każda tak zmiana wymagała by nowelizacji całego Budżetu Krajowego -
 
Dodajmy, że Premier upoważniony ustawowo będzie do udzielenie pożyczek maksymalnie do kwoty 250 mln zł, a tym samym kwota wnioskowana przez Grudziądz w wysokości 320 mln jest nierealna, bo przekracza ustawowy limit zgodnie z projektem Budżetu na rok 2020. W ustawie Budżetowej czytamy: 
 
- Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek (..) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego do kwoty 250 000 tys. zł -