joomla templates top joomla templates template joomla

Prezydent Grudziądza powołał nowego Miejskiego Rzecznika Konsumentów, został nim w drodze konkursu Przemysław Decker

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
W związku z zakończeniem pracy przez dotychczasowego Miejskiego Rzecznika Konsumentów przeprowadzony został konkurs na to stanowisko. Decyzją komisji konkursowej od sierpnia nowym Rzecznikiem Konsumenta został pan Przemysław Decker.
 
Miejski Rzecznik Konsumentów to jednostka organizacyjna samorządu, która działa na podstawie ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest wymaganą jednostką w strukturze organizacyjnej urzędu.
 
 
Do obowiązków Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy m.in. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa w zakresie ochrony ich interesów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 
Pan Przemysław Decker jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: politologia i filozofia. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz grudziądzkiego oddziału Gazety Pomorskiej. W pracy reporterskiej zajmował się, m.in. interwencjami dotyczącymi spraw konsumenckich. Przemysław Decker jest specjalistą w dziedzinie komunikacji społecznej. Związane z tą tematyką zajęcia prowadził na Wyższej Szkole Bankowej. Ostatnio pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami.
 
W konkursie wzięły udział 3 osoby. Wszystkie spełniały wymogi formalne.
 
Mieszkańcy chcący skorzystać z porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów mogą to uczynić w biurze zlokalizowanym w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30. Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 11 do 15.30, we wtorki od 11 do 15.00, natomiast w piątki od 11.00 do 13.30.