joomla templates top joomla templates template joomla

Prezydent Robert Malinowski odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokument potwierdzający uznanie grudziądzkich spichlerzy za Pomniki Historii

R.Ż/eSerwis.info; foto/video: Prezydent RP; info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

23 listopada 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczył oficjalne Prezydentowi Robertowi Malinowskiemu dokumenty, potwierdzające uznanie zespołu zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły za Pomniki Historii.

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski odebrał w czwartek 23 listopada w Pałacu Prezydenckim z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy oficjalny dokument potwierdzający uznanie grudziądzkich spichlerzy za Pomniki Historii.

 

Grudziądz czekał 8 lat na wpisanie zabytku na listę. Zanim to się stało wymogiem było wpisanie pojedynczych spichlerzy, które nie były wpisane jako zabytki do rejestru. 

Do grona nowych Pomników Historii dołączyły: 

Ciechocinek – Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
 
Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
 
Janów Podlaski – Stadnina koni
Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
Kraków- Kopiec Kościuszki z otoczeniem
Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
Radruż – Zespół cerkiewny
Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła 
Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny -wpis rozszerzający istniejący już Pomnik Historii.
 
 

Pomnik historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Ustanawiany jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Lista wciąż jest otwarta, a do tego elitarnego grona mogą dołączać m.in. obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

 
Obszar Pomnika Historii „Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły” obejmuje: Bramę Wodną oraz spichlerze wraz z najbliższym otoczeniem – skarpą wiślaną i fragmentem rzeki.  
 
Kompleks jest chroniony na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze samorządowe od kilku lat podejmowały również działania, by promować i pokazywać ten zabytek. Powstała iluminacja Spichlerzy, ponadto przeprowadzono modernizację ulic Starego Miasta, również tych przylegających do obiektów spichlerzy oraz wybudowano Wiślaną Trasę Rowerową, której fragment przebiega tuż pod spichlerzami.
 
Na Błoniach znajdujących się poniżej kompleksu organizowane są duże wydarzenia kulturalne, w tym cyklicznie koncerty plenerowe z okazji Dni Grudziądza, Pożegnania Wakacji czy Gala Światła i Energii. Panorama zachwyciła również reżysera Andrzeja Wajdę, który w Grudziądzu nakręcił film „Tatarak”, a także zyskała tytuł „Siedem nowych cudów Polski” przyznany przez magazyn National Geographic Traveler.   
 
 
 
Zespól 26 spichlerzy zlokalizowany jest pomiędzy Wzgórzem Zamkowym a Bramą Wodną. Budynki istnieją od XIV w. i na przestrzeni wieków ulegały licznym przeobrażeniom. Aktualnie można wyróżnić dwa typy obiektów: te, które zachowały w pełni funkcję zabytkową i charakter magazynowy oraz te, które w końcu XIX i początkach XX w. przebudowano na cele mieszkalne.
 
Jednym z powodów pojawienia się zabudowy spichrzowej - oprócz atrakcyjnego położenia miasta - był przywilej wystawiony 18 czerwca 1291 r. w Lipienku przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Meinharda z Querfurtu, który nadał miastu prawo do handlu. Pierwsze spichlerze w Grudziądzu powstały zapewne przed 1346 r., o czym świadczy dokument miejski datowany na lata 1346-1351 o przekazaniu tych budynków przez Radę Miasta do dyspozycji mieszczan. W 1504 r. mowa już jest o 14 murowanych spichlerzach, a Grudziądz stał się centrum obrotu zbożem dla północnej części ziemi chełmińskiej oraz lubawskiej. Po pożarach w 2. połowie XVII w. zespół stopniowo odbudowywano, a w 2. połowie XIX w. i na początku XX w. zaczęto je adaptować do funkcji mieszkalnych. Z kolei po II wojnie światowej w części z nich powstały obiekty użyteczności publicznej m.in. budynki nr 9-17 przeznaczono na potrzeby Muzeum.
 
Właścicielami budynków stanowiących kompleks spichlerzy są obecnie: gmina-miasto Grudziądz, Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi, osoby prywatne oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami.