joomla templates top joomla templates template joomla

Przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu, uzależnienia od narkotyków. Monitoring tego typu środowisk przez zespoły pracowników policji i MOPR. W zeszłym roku monitoring objął 214 rodzin, w tym 462 dzieci

info: UM, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Porozumienie pomiędzy Prezydentem Grudziądza a Komendą Miejską Policji w Grudziądzu dotyczące działań wynikających z Projektu Socjalnego Zespół Prewencyjny.
 
 
Projekt Socjalny Zespół Prewencyjny powstał w 2018 roku z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Celem projektu jest monitorowanie sytuacji rodzin, w których dominującymi problemami są: zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze, nadużywanie alkoholu, uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, brak opieki nad osobami nieporadnymi ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny. 
 
 
W ramach Projektu członkowie Zespołu Prewencyjnego tj. pracownik socjalny lub psycholog MOPR i funkcjonariusz Policji biorą udział w patrolach, podczas których wizytowane są wcześniej wyznaczone środowiska. 
 
W ubiegłym roku od 15 lutego do 10 grudnia odbyło się 50 tego typu spotkań. Łącznie do projektu w ubiegłym roku wskazano 214 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 797, w tym 462 dzieci. Ilość wizytowanych środowisk wyniosła 350.