joomla templates top joomla templates template joomla

Przy Al. 23 Stycznia powstanie nowy budynek, w którym mieścić się będzie Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt budowy znalazł się na liście zatwierdzonych projektów Urzędu Marszałkowskiego

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Ruszy inwestycja w samym Centrum Grudziądza. Aleje 23 Stycznia zyskają w architektonicznej estetyce, a przedsiębiorcy miejsce do rozwijania skrzydeł swoich biznesów. 
 
Projekt budowy Inkubatora Przedsiębiorczości znalazł się na liście zatwierdzonych projektów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Tym samym kwalifikuje się do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 27/1192/20 z dnia 15 lipca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19 dla 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt Grudziądzkiego Parku Przemysłowego pn. „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości celem zapewnienia lepszych warunków do rozwoju MŚP w m. Grudziądzu” spełnił kryteria wyboru projektów i kwalifikuje się do dofinansowania w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego. Komisja Oceny Projektów zaakceptowała wniosek pod względem formalno-merytorycznym, co skutkuje dofinansowaniem na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. 
 
 
Przypomnijmy, że budynek Inkubatora Przedsiębiorczości stanie na placu przy zbiegu ulicy Al. 23 Stycznia z ul. Toruńską. 
 
Powstanie w tym miejscu nowego budynku poprawi wygląd tej części Grudziądza. Obecnie znajduje się tam parking oraz obiekt gastronomiczny. Projekt zakłada budowę 36 biur, salę konferencyjną, salę spotkań oraz zaplecze gastronomiczne. Biurowiec Inkubatora Przedsiębiorczości pomoże ożywić reprezentacyjne centrum. Ten projekt jest częścią rewitalizacji historycznie ważnej, bardzo dobrze skomunikowanej części naszego miasta.