joomla templates top joomla templates template joomla

Rozpoczął się nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu rozpoczęła nabór do Szkoły Podoficerskiej

info MON; fot/video: Agencja/eReporter24.pl.

 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu prowadzi nabór kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgłoszenia można składać do 15 listopada.
 
Rozpoczęło się formowanie brygad obrony terytorialnej w regionie. W województwie kujawsko-pomorskim ma ona powstać do końca 2018 roku w takich miastach jak Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, gdzie będzie prawdopodobnie dowództwo WOT w regionie.
 
 
 
W pierwszej kolejności rozpoczął się nabór kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.
 
Aktualnie przygotowano łącznie: 50 miejsc. Należy złożyć m.in. następujące dokumenty rekrutacyjne: 
 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada),
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON,
- kwestionariusz osobowy,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty obok wojsk lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych, rodzaj sił zbrojnych w kraju. Kandydat musi mieć minimum podstawowe wykształcenie, posiadać obywatelstwo polskie, skończone 18 lat, być zdrowym, niekaranym - to najważniejsze warunki jakie musi spełnić kandydat do służby wojskowej. 
 
Przyjmowane do służby mogą być również osoby, które już wcześniej zakończyły zasadnicza służbę wojskową, czy różnego rodzaju przeszkolenia wojskowe.