joomla templates top joomla templates template joomla

Rządowe środki dla Grudziądza na zakup książek przez biblioteki szkolne oraz na sfinansowanie remontów stołówek szkolnych

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Gmina – miasto Grudziądz otrzymała dofinansowania w dwóch programach skierowanych do grudziądzkich szkół. W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przeznaczone zostanie 40.000zł, z czego 32.000zł stanowi otrzymana dotacja celowa a pozostałe 8.000zł wkład własny miasta. Kolejne dofinansowanie otrzymała w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’. Na ten cel zaplanowano 200.000zł, z czego 160.000zł stanowi otrzymana dotacja celowa, a pozostałe 40.000zł stanowi  wkład własny miasta.
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
 
 
Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek szkolnych o nowości wydawnicze. Celem priorytetu 3 jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
 
Dotację otrzymały 4 szkoły, które wnioskowały o udział w programie, są to:
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 – dotacja w wysokości 12.000zł,
Szkoła Podstawowa Nr 21 – dotacja w wysokości 12.000zł,
Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna – dotacja w wysokości 4.000zł,
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna – dotacja w wysokości 4.000zł.
 
W ubiegłym roku z dofinansowania w ramach programu skorzystały 22 szkoły.
 
Posiłek w szkole i w domu jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem na lata 2019–2023, który składa się z trzech modułów: Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu i zakłada doposażenie i poprawę standardu działających stołówek szkolnych. 
 
Celem modułu 3 jest wspieracie finansowe oraz wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Środki finansowe pochodzące z dotacji umożliwią remont pomieszczeń oraz zakup doposażenia, co poprawi standard funkcjonujących stołówek szkolnych.
 
W 2020 r. dotację otrzymały 2 szkoły podstawowe, są to:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 – dotacja w wysokości 80.000zł,
Szkoła Podstawowa Nr 8 – dotacja w wysokości 80.000zł.