joomla templates top joomla templates template joomla

Szpital ma nowego dyrektora, został nim Piotr Drzymalski. Jedną z jego pierwszych decyzji będzie stworzenie nowego stanowiska pracy dla Dyrektora Medycznego placówki medycznej

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Dokonano wybory nowego dyrektora w grudziądzkim Szpitalu. W procedurze konkursowej spośród dziesięciu kandydatów wyłoniono nowego kierującego placówką, został nim Piotr Drzymalski. Głosowanie było tajne, tajne były też same kandydatury. Osób startujących na to stanowisko. 
 
 
Dyrektorem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu został Piotr Drzymalski, który wcześniej zajmował stanowisko Prezesa Grudziądzkiej Geotermii. Wybrano go w procedurze konkursowej spośród 10 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne - łącznie zgłoszeń było jedenaście. 
 
- W tajnym głosowaniu Piotr Drzymalski otrzymał sześć głosów spośród siedmiu członków komisji  - 
 
 
W skład komisji wchodziły osoby z różnych środowisk, a sama procedura konkursowa nie przewidywała ujawniania kandydatów, dlatego nie do końca wiadomo kto startował w konkursie na dyrektora grudziądzkiej placówki i  kim rywalizował sam Piotr Drzymalski. 
 
- „Sześć głosów zostało oddanych na Piotr Drzymalskiego co bym chciał podkreślić bo to jest dosyć silny mandat” – mówił Prezydent Maciej Glamowski na  konferencji prasowej.
 
Formalnie Nowy dyrektor obejmie stanowisko z początkiem przyszłego tygodnia. Przed nowym dyrektorem spore wyzwania do najważniejszych należy poprawa finansów szpitala, a także negocjacje z personelem medycznym w sprawie kontraktów, które zostały przedłużone na trzy miesiące. 
 
- „Ja jako prezydent od tego momentu przejmują pełną odpowiedzialność za Szpital. W momencie wyboru nowego dyrektora zamykamy pewien etap współpracy ze Szpitalem. Przed nim spore wyzwania” - mówił nakonferencji Prezydent.
 
Sporym wyzwaniem może okazać się negocjacja kontraktów w relacji z polepszeniem sytuacji finansowej Szpital, ponieważ jak zapowiedział na konferencji Szef Rady Ordynatorów szpitala Paweł Szymański:
 
- Personel ma nadzieję, że nowe kontrakty będą co najmniej takie same jak obecne, a może nawet lepsze - 
 
 
Kolejne podwyżki dla personelu powiększą stratę Szpitala, chyba, ze ten zwiększy swoje finansowanie, co jest raczej mało realne. 
 
Na konferencji prasowej nie pojawił się nowy Dyrektor Szpitala. Ogłoszone zostały jedynie wyniki konkursy. Piotr Drzymalski spotka się z mediami po formalnym podjęciu stanowiska.
 
- „Jedną z podstawowych decyzji Pana dyrektora Drzymalskiego będzie rozpisanie konkursu na dyrektora medycznego. Z punktu funkcjonowania Szpitala to będzie też kluczowa postać” - mówił na konferencji prasowej Maciej Glamowski.
 
Stworzenie nowego stanowiska w Szpitalu związane jest z tym, że nowy dyrektor nie jest równocześnie lekarzem, jak to miało miejsce w przypadku Marka Nowaka. Do utworzenia nowego stanowiska tzw. dyrektora medycznego zobowiązuje ustawa, a to wiązać się będzie z kolejnymi kosztami, a więc dołożeniem do straty Szpitala kolejnych 300-400 tys. złotych. 
 
Aktualnie strata szpitala za rok 2018 jest nie do końca. Wedla najnowszych szacunków zamiast 48 milionów ma to być 30 milionów złotych. Z czego wynika różnica, tego nie wie sam Prezydent. 
 
- „W oparciu o dokumenty będziemy mogli uszczegółowić program naprawczy bo to jest bardzo ważna rzecz, abyśmy uwiarygodnili dane, które są w programie naprawczym” - mówił na konferencji prasowej Maciej Glamowski. 
 
Jednym z kolejnych zadań nowego dyrektora będzie wdrażanie programu naprawczego, który w myśl ustawy o działalności leczniczej i wydanego do niej rozporządzenia programem naprawczym aktualnie nie jest - przynajmniej na chwile obecną - co samo w sobie może dziwić.
 
Grudziądzka Geotermia po objęciu stanowiska przez Piotra Drzymalskiego pozostanie bez prezesa, który nie miał również swojego zastępcy. Nie wiadomo aktualnie kto go zastąpi.