joomla templates top joomla templates template joomla

Trwa modernizacja zastawki zabytkowego Starego Czerpaka za osiedlem Rządz. W miejscu, gdzie na co dzień płynie woda, pierwszy raz od dziesięcioleci, można przejść suchą nogą

Agencja/eReporter24; info: Wody Polskie włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Trwa modernizacja Starego Czerpaka za osiedlem Rządz. Pierewszy raz od dziesięcioleci można przejść pod mostem, w którym na co dzień zamontowane są śluzy blokujące przepływ wody. Z kanały wypompowano wodę, trwa modernizacja starej budowli.  
 
Zdolności retencyjne Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej zostaną zwiększone po zakończeniu modernizacji zastawki piętrzącej Stary Czerpak. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację tego obiektu położonego w Grudziądzu, w dzielnicy Rządz. Zadaniem budowli jest piętrzenie wód Kanału Głównego w okresach wegetacyjnych, najczęściej w okresie od 15 maja do 15 sierpnia. Obiekt został wybudowany w początkach XX wieku. Koszt robót ok. 1,7 mln. zł.
 
 
Konstrukcja budowli w wyniku prac zostanie uszczelniona. Istniejące zastawki zostaną zakonserwowane oraz zostanie zamontowana nowa zastawka sterowana elektrycznie. Założona instalacja elektryczna będzie sterować m.in. automatyką zastawek. Naprawione zostaną drogi dojścia i dojazdowe oraz bariery ochronne.
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poza wspomnianym remontem Starego Czerpaka realizuje trzyletni program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. W jego ramach w województwie kujawsko – pomorskim szacunkowe koszty poniesione w 2020 r. na zwiększenie retencji korytowej przez PGW Wody Polskie (RZGW w Gdańsku wraz z RZGW w Bydgoszczy i Poznaniu) wyniosą:12,6 mln zł (w tym RZGW w Gdańsku 950 tys. zł). Zaplanowane zadania spowodują dodatkowe retencjonowanie 560 tys. m sześc. wody (w tym RZGW w Gdańsku 404 tys. m sześć). Lista zadań zaplanowanych przez RZGW w Gdańsku obejmuje: zwiększenie zdolności retencyjnej Jeziora Tarpno poprzez remont jazu na kanale Trynka, zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mątawy poprzez remont jazu na rzece, wykonanie nowych budowli piętrzących na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej: pięciu zastawek.