joomla templates top joomla templates template joomla

Specjalna zakładka na stronie MWiO dla abonentów deszczówki i ortomapa, która kosztowała 38 tys. zł. Kanał abonenta posiada system płatności, często zadawane pytania, pojawi się tam też czat z konsultantem

info: MWiO; fot; video: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Trwa wdrożenie postanowień uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ceny za korzystanie  z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
 
 
26 lutego 2020 r. Rada Miejska Grudziądza podejmuje uchwałę nr XXIV/221/20 w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. 3 marca 2020 r. uchwała Rady Miejskiej została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
 
 
Zgodnie z uchwałą przyjęto następujące stawki:
 
- 0,59 zł/m2 netto rocznie plus obowiązujący podatek VAT dla powierzchni zajętych pod drogi publiczne,
- 2,93 zł/m2 rocznie plus obowiązujący podatek VAT dla powierzchni przeznaczonych na cele związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą
 
MWiO wysłała do swoich potencjalnych klientów ponad 970 wzorów oświadczań, z czego na ten moment wróciło do spółki 303 ze 163 deklaracjami włączenia do sieci. Aktualnie trwa weryfikacja danych w oparciu o posiadane narzędzia informatyczne.
 
Dzięki uruchomieniu specjalnej nakładki w programie GIS (Geograficznym Systemie Informacji o Terenie), który był w posiadaniu Spółki, możliwa jest obecnie weryfikacja i obliczanie powierzchni utwardzonych w mieście z wyszczególnieniem ich rodzajów – np. dach, droga asfaltowa, kostka prefabrykowana itp. Dodatkowo obraz wygenerowany w systemie możemy porównać z zdjęciami satelitarnymi z ortofotomapy, która również stanowi nakładkę programu. Posiadane narzędzia informatyczne są także pomocne w ustalaniu, czy klient jest podłączony do sieci kanalizacji deszczowej.
 
 
Na stronie internetowej www.mwio.pl dodano dodatkową zakładkę pn.: „Deszczówka”, w której publikowane będą  najważniejsze informacje  - w tym treść uchwały, druk oświadczenia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W zakładce znajdują się również numery telefonów, pod jakimi można uzyskać dodatkowe informacje. W najbliższym czasie Zarząd planuje odbyć kolejne spotkania z największymi klientami. 
 
MWiO jeszcze w tym roku planuje się naprawę rurociągu kanalizacji deszczowej przy ul. Bora - Komorowskiego oraz przy ul. Kalinkowej, wprowadzenie systemu łączności pomiędzy przepompowaniami, a centralną przepompownią  oraz wymianę i remont ogrodzeń czterech przepompowni. Ponadto w roku bieżącym wykonana zostanie koncepcja i projekt techniczny odwodnienia  osiedla domków jednorodzinnych przylegających do ul. Karabinierów.