joomla templates top joomla templates template joomla

Uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników to obowiązek zarządcy lub właściciela nieruchomości. Ci którzy tego nie zrobią muszą liczyć się z mandatem nawet do 500 zł

info: Straż Miejska/Grudziądz; fot: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Kolejny dzień z rzędu pada śnieg. Prognozowane są dalsze opady białego puchu w kolejnych dniach. Przy tej okazji przypominamy zatem o podstawowych zasadach odśnieżania traktów dla pieszych.
 
Obowiązek uprzątnięcia śniegu lub lodu z chodników spoczywa na zarządcach bądź właścicielach nieruchomości. Tak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczy to fragmentów chodnika położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy granicy z nią.
 
 
Takiego obowiązku nie ma już natomiast na chodniku, gdzie dopuszczony jest płatny postój albo parkowanie pojazdów. Tutaj, podobnie jak i w pasie drogowym, za stan utrzymania chodników odpowiadają służby miejskie, którym strażnicy miejscy przekazują informacje pochodzące od zgłoszeń mieszkańców.
 
Z kolei Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz, ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza, określa między innymi, w jaki sposób należy chodniki odśnieżać. Trzeba dokonywać tego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych, nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej, a także, w miarę możliwości, w odległości co najmniej pół metra od pni drzew.
 
Ponadto, dopuszcza się pryzmowanie śniegu i lodu na krawędzi chodnika, lecz w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszych. W przypadku lodu i śniegu trudnego do usunięcia, wstępnie należy chodnik posypać piaskiem lub w uzasadnionych przypadkach mieszanką piasku z solą.
 
Za nieprzestrzeganie obowiązku odśnieżania chodnika grozi mandat karny w kwocie od 20 do 500 złotych. Funkcjonariusze grudziądzkiej Straży Miejskiej w pierwszej kolejności działają prewencyjnie, pouczając właściwie osoby bądź instytucje o tym obowiązku.