joomla templates top joomla templates template joomla

Uroczyście otwarto Skwer Wolności im. Władysława Bartoszewskiego. Skwer zrealizowano w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

W poniedziałek, 17 lutego, uroczyście otwarto Skwer Wolności im. Władysława Bartoszewskiego. Mieszkańcy zyskali nowe miejsce do wypoczynku, w którym będą mogli oddać hołd wielkiemu patriocie.
 
 
- Był człowiekiem wiernym idei. Ta wierność idei jest dzisiaj szczególnie ważna. Pan profesor Władysław Bartoszewski wielu rzeczy nas uczył. Uczył nas kultury i uczestnictwa w debacie publicznej, a także jak można budować w świecie polityki trudne przyjaźnie. W postaci pana profesora mieliśmy jako kraj niezwykłego ambasadora – mówił wiceprezydent Szymon Gurbin.
 
Skwer Wolności im. Władysława Bartoszewskiego zrealizowano w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Postument wraz z tablicą upamiętniającą polityka i działacza społecznego Władysława Bartoszewskiego znajduje się w parku na terenie przylegającym bezpośrednio do traktu pieszego biegnącego wzdłuż Kanału Trynka w okolicach skrzyżowania ulic Sikorskiego i Piłsudskiego.
 
 
- Najważniejsze są inicjatywy oddolne, dlatego, że to obywatele poszczególnych miast decydują, że chcą coś zrobić pozytywnego. Bardzo doceniam to, że właśnie w ramach Budżetu Obywatelskiego tego typu inicjatywa została przegłosowana demokratycznie przez mieszkańców Grudziądza – mówił syn Władysława Bartoszewskiego.
 
W ramach inwestycji powstał obelisk upamiętniający Władysława Bartoszewskiego. Zamontowano również nową, małą architekturę, gdzie nasadzono nową zieleń oraz odnowiono klomb z głazami.
 
 
- Planowane jest podjęcie działań mających na celu utworzenie w Grudziądzu miejsca zadumy nad takimi wartościami jak: prawda, godność, człowieczeństwo, wolność, patriotyzm. Wartościami niezwykle ważnymi dla każdego człowieka. Wartościami, których wyrazicielem był Władysław Bartoszewski – mówił radny Paweł Napolski.
 
 
 
Władysław Teofil Bartoszewski oraz Szymon Gurbin przekazali Dyrektorowi oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu opiekę nad pomnikiem.
 
W wydarzeniu wzięli udział: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz syn Władysław Teofil Bartoszewski, wiceprezydent Szymon Gurbin, sekretarz miasta Andrzej Cherek, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Ewa Niewiadomska-Roman, radny Paweł Napolski, uczniowie oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu Marek Szymkowicz, przewodnicząca Grupy Lokalnej Komitetu Obrony Demokracji Grudziądz-Wąbrzeźno Helena Kopycińska wraz z członkami stowarzyszenia, członek Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury Aleksandra Szymczyk oraz prezes Koła Miłośników Dziejów Grudziądza i wnioskodawca zadania Tadeusz Rauchfleisz.
 
 
Całkowita wartość zadania wyniosła 89.175,00 zł.
 
Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Uczestniczył w cywilnej obronie stolicy we wrześniu 1939 r. Jesienią 1940 r. został zatrzymany w łapance na Żoliborzu i wysłany do obozu koncentracyjnego Auchwitz – Birkenau (nr obozowy 4427). 8 kwietnia 1941 r. zwolniony dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża. Po odzyskaniu wolności włączył się w działalność konspiracyjną. Współpracował ze Związkiem Walki Zbrojnej oraz Frontem Odrodzenia Polski. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, podczas którego redagował „Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, jako jeden z założycieli Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po upadku komunizmu oddał Polsce nieocenione usługi jako wytrawny dyplomata. W latach 1990 – 1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. Dwukrotnie był też ministrem spraw zagranicznych. Za wybitne zasługi, których świadectwem pozostaje niezwykle bogaty życiorys, profesor Władysław Bartoszewski został uhonorowany dziesiątkami nagród i odznaczeń. Zmarł w Warszawie 24 kwietnia 2015 r. (Liliana Kycia, „Życiorys Władysława Bartoszewskiego”, http://www.kul.pl/zycioryswladyslawa-bartoszewskiego,art_12046.html, dostęp: luty 2020 r.)