joomla templates top joomla templates template joomla

Wnioski można składać do dyrektorów szkół. Środki uczniów niepełnosprawnych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

info: UM/Grudziądz; fot: shutterstock włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
W zbliżającym się roku szkolnym blisko 45 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z rządowego dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 
Dofinansowanie jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych a w konsekwencji zwiększanie ich szans edukacyjnych. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, posiadających orzeczenie o trybie kształcenia specjalnego.
 
 
Wniosek o dofinansowanie można składać do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, najpóźniej do 7 września. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o trybie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
 
Z wnioskiem może zwrócić się pełnoletni uczeń, rodzice ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 
Dofinansowanie w zależności od stopnia niepełnosprawności ucznia wynosi od 225 zl do 445 zł.  W minionym roku w całej Polsce z dofinansowania skorzystało 45 141 dzieci.