joomla templates top joomla templates template joomla

Wręczono akty mianowania trzem grudziądzkim pedagogom. Łącznie w tym roku wnioski o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożyło 31 nauczycieli

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Dzisiaj wręczono akty mianowania trzem grudziądzkim pedagogom. Łącznie w tym roku wnioski o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożyło 31 nauczycieli.

- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tak ślubowali nauczyciele, którzy otrzymali dzisiaj awans zawodowy.
 
 
Sesja zimowa egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego odbyła się w listopadzie. Trzech nauczycieli ubiegało się o awans zawodowy. Wśród zdających znaleźli się nauczyciele religii, przedmiotów zawodowych oraz wychowania przedszkolnego.
 
1 grudnia odbyło się uroczyste nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. W Refektarzu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, życząc wytrwałości, siły i determinacji, wiceprezydent Szymon Gurbin wręczył akty nadania awansu zawodowego nauczyciela.
 
 
- Chciałbym paniom pogratulować tego awansu zawodowego, ale do tych gratulacji chciałbym dołączyć podziękowania za to, że mają panie ambicje żeby wspinać się po szczeblach zawodowego awansu i zdaję sobie sprawę, że wykonywany przez panie zawód jest też formą powołania i misji. Wykonując zawód nauczyciela przekazuje się nie tylko zdobytą wiedzę kolejnym pokoleniom, ale także cząstkę samego siebie. Wychowywanie młodych ludzi jest ważne szczególnie dzisiaj, w tych trudnych czasach, kiedy uczymy się świata na nowo, a nauczyciele mają do odegrania ważną rolę – mówił wiceprezydent Szymon Gurbin.
 
W 2020 roku wnioski złożyło 31 nauczycieli. Wszyscy ubiegający się o awans zawodowy - uzyskali go.

W ubiegłych latach mianowano nauczycieli w ilości:
 
2009 – 26
2010 – 40 (złożono 41 wniosków, lecz 1 osoba nie zdała)
2011 – 49 (złożono 51 wniosków, lecz 2 osoby nie zdały)
2012 – 55
2013 – 44
2014 – 49
2015 – 27
2016 – 26 (złożono 27 wniosków, lecz 1 osoba nie zdała)
2017 – 41
2018 – 30
2019 – 33