joomla templates top joomla templates template joomla

Pisma do Prokuratury i Skarbówki na prezesa Zenona Różyckiego. Zdaniem radnych od 6 lat bezprawnie pobiera wynagrodzenie i zajmuje stanowisko, nie składając oświadczeń majątkowych

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Radni PiS przekazali zawiadomienia dotyczące osoby Zenona Różyckiego do Prokuratury Rejonowej oraz Urzędu Skarbowego w celu zajęcia stanowiska przez te instytucje w sprawie nieprzekazywania oświadczeń majątkowych przez prezesa spółki. Zdaniem radnych teza o tym, że MPGN nie jest „gminną osobą prawną” z tej racji, że znikomą ilość udziałów posiada w niej inna komunalna spółka jest wadliwa. 
 
W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej Grudziądza radni PiS skierowali interpelację w której poinformowali Prezydenta Grudziądza o nieprawidłowościach dotyczących prezesa MPGN Zenona Różyckiego, który aktualnie jest również kandydatem na Prezydenta Grudziądza, mających polegać na braku składania oświadczeń majątkowych przez prezesa.
 
Zdaniem radnych Prezydent Grudziądza od wielu już lat nie wywiązuje się z obowiązku egzekwowania wymaganego prawem oświadczenia majątkowego:
 
-  „od prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, jako organu zarządzającego gminną osobą prawną” -
 
 
 
Według radnych Prezydent Grudziądza nie tylko nie egzekwuje, ale również nie analizuje oświadczenia, nie publikuje i nie przesyła go do właściwego urzędu skarbowego, do czego obliguje go ustawa.
 
Dodatkowo jak podnoszą radni w piśmie: 
 
- „Prezydent Grudziądza nie wywiązuje się również z obowiązku nałożonego przez ustawę do informowania rady gminy o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły go po terminie. Niezłożenie przez osobę zobowiązaną oświadczenia w terminie powoduje ustawowo utratę prawa do wynagrodzenia od chwili upływu terminu do momentu złożenia oświadczenia”.
 
Czego dotyczy spór? Zdaniem radnych PiS MPGN to „gminna osoba prawna”, a według prezentowanego przez miasto i MPGN interpretacji „nie”. 
 
Miasto posiada prawie 100% udziałów spółki dokładnie 98,85% kapitału zakładowego Spółki, natomiast 1,15% posiada OPEC Grudziądz Sp. z o.o. której w 100% właścicielem jest Gmina Miasto Grudziądz. 
 
- Logicznie więc można by przypuszczać, że miasto jest w pełni właścicielem -
 
Jednak innego zdania są władze miasta i sama spółka - tak wynika z dotychczasowych interpretacji urzędników - co powoduje brak konieczności składania przez jej prezesa oświadczeń majątkowych, a w konsekwencji może skutkować dalszymi konsekwencjami prawnymi.
 

 
 Według radnych PiS nie są uprawnione argumenty jakoby spółka MPGN nie była „gminną osobą prawną”.  
 
- „Teza o tym, że MPGN nie jest „gminną osobą prawną” z tej racji, że znikomą ilość udziałów posiada w niej inna komunalna spółka (OPEC) nie wytrzymuje krytyki w świetle interpretacji prawnych autorytetów prawniczych w tej kwestii, jak również w świetle orzecznictwa dotyczącego zarówno spółek komunalnych, jak również analogicznie spółek Skarbu Państwa”.
 
Według radnych PiS z powodu braku składania oświadczeń i niewywiązywania się zdaniem radnych z obowiązków informacyjnych prezes Zenon Różycki powinien stracić pracę, powinno się z nim rozwiązać umowę: 
 
- „Właściwy do tego organ zobowiązany jest do rozwiązania umowy o pracę lub odwołanie ze stanowiska osoby, która nie złożyła oświadczenia najpóźniej w ciągu 30 dni od upływu terminu złożenia oświadczenia” - informują w interpelacji radni. 
 
Radni w piśmie zwracają uwagę również, że wedle ich wiedzy w okresie ostatnich 6 lat żadne oświadczenie majątkowe przez prezesa Zenona Różyckiego nie zostało opublikowane, złożone w Urzędzie Skarbowym, ani też Rada Miejska nie była informowana o niedopełnieniu przez prezesa tego obowiązku, a co w efekcie zdaniem radnych oznacza, że:
 
- od 6 lat prezes w/w spółki bezprawnie zajmuje swoje stanowisko i bezprawnie pobiera nienależne wynagrodzenie - 
 
W związku z przytoczonymi argumentami radni skierowali interpelację do Prezydenta Grudziądza, a także pisma do Prokuratury Rejonowej oraz Urzędu Skarbowego aby jako uprawnione organy zbadały sprawę. 
 
Skierowaliśmy zapytanie do Urzędu Miejskiego i prezesa Zeonan Różyckiego w sprawie złożonej przez radnych interpelacji. Po otrzymaniu odpowiedzi przekażemy je Państwu. 
 

Komentarze  

+3 # Piotr 2018-07-01 14:17
Gdzie na Prezydenta Grudziądza ten oszust, sprzedał domy z ludźmi, okrada nas z oszukiwanie rozliczeń wody i innych mediów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # Michał 2018-06-30 17:05
Co robili radni PIS u że dopiero teraz zauważyli te rzekomą nieprawidłowośc i? Może brak ich nadzoru należy ukarać i pozbawić wynagrodzenia.. .sciema i propaganda przedwyborcza.. walczcie uczciwie Panowie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować