joomla templates top joomla templates template joomla

Czy radny i kandydat zostanie skreślony z listy wyborczej? Do PKW wpłynął protest dotyczący Macieja Glamowskiego. Kto „mija się z prawdą” Maciej Glamowski, Paweł Napolski czy Marek Nowak?

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wybory samorządowe

Do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wpłynęło pismo informujące o tym, że wpisanie na listę kandydatów na radnego Macieja Glamowskiego było sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Zdaniem Marka Nowaka radny zamieszkuje w Gdańsku, tam pracuje, tam chodzą do szkoły jego dzieci. 
Do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wpłynęła "reklamacja" dotycząca radnego Macieja Glamowskieg. Dotyczy ona niespełnienia przez kandydata na radnego wymogów ustawowych, według których osoba startująca do rady gminy musi stale zamieszkiwać na jej ternie. Zdaniem Marka Nowaka radny nie zamieszkuje w Grudziądzu, jego dzieci chodzą do szkół w trójmieście, tam również pracuje i zamieszkuje sam Maciej Glamwoski. Skierowaliśmy pytanie do radnego w tej sprawie - jeszcze nie odpowiedział. 
 
W kwietniu, kiedy sprawa pojawiła się pierwszy raz, spytaliśmy o to zainteresowanego. Maciej Glamowski w odpowiedzi stwierdził, że są to jak określił:
 
- „donosy i insynuacje” -
 
motywowane walką polityczną, a więc jak należało rozumieć były to informacje nieprawdziwe. We wniosku skierowanym jednak do Ratusza wnioskodawca, którym jest Marek Nowak, podany jest dokładny adres zamieszkania radnego w Gdańsku, a także co ciekawe podane są szkoły do których uczęszczają dzieci radnego: 
 
-  Czy dzieci codziennie dojeżdżają do Gdańska? Z miejsca zamieszkania radnego Macieja Glamowskiego w Grudziądzu? 
 
W piśmie skierowanym do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu podane są bardzo szczegółowe dane i informacje, zarówno co do adresów zamieszkania, czy także szkół, miejsca pracy żony radnego. 
Radnym w danej gminie może być tylko osoba stale zamieszkująca w tej gminie, nie wystarczy tutaj – zgodnie z orzecznictwem i praktyką – samo zameldowanie, prowadzenie działalności gospodarczej itp. Radny składał wyjaśnienia wojewodzie w tej sprawie, jednak – nie znamy dokładnie tych ustaleń wojewody nie zdążył jeszcze ustosunkować się do pytania -  są one formą oświadczenia podpisanego przez składającego go Macieja Glamowskiego. 
 
W podobnej sytuacji znalazł się Tomasz Gollob, który będąc zameldowanym w Grudziądzu, prowadzącym tutaj działalność gospodarczą zdaniem sądu nie zamieszkiwał na terenie Grudziądza. W przypadku radnego Macieja Glamowskiego sytuacja ma jednak dwojaki charakter wpisania na listę kandydatów, jak również wstecz pełnienia funkcji radnego. 
 
Sprawę zbadają powołane do tego instytucje, chociaż wcześniej sprawę badał lub bada wojewoda – brak informacji w tej sprawie. Ostateczną decyzję zapewne podejmie sąd. Przypomnimy, że w kwietniu i maju kierowaliśmy zapytanie dotyczące miejsca zamieszkania do Macieja Glamowskiego. 

Co ciekawe Paweł Napolski kandydat w kolejnej kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej w prośbie o komentarz w kwietniu do sprawy stwierdził, że:
 
- "Radny Maciej Glamowski nigdy nie ukrywał, że mieszka w Gdańsku (..) ".
 
inną odpowiedź uzyskaliśmy wtedy od Łukasza Kowarowskiego, aktualnego koalicjanta w Sojuszu Obywatelskim Grudziądzu: 
 
- „Z tego co wiem Maciej Glamowski mieszka w Grudziądzu, jest właścicielem przychodni przy ulicy Waryńskiego, jego dom rodzinny mieści się przy ulicy Kochanowskiego, płaci podatki w Grudziądzu (..) 
 
Wypowiedzi obydwóch radnych były sprzeczne ze sobą.
 
Jeżeli argumenty zamieszczone w piśmie zostaną przyjęte - podobnie jak w przypadku Tomasza Golloba - wtedy kandydat na radnego został wykreślony z listy komitetu z jakiego startował. Dziwi jednak fakt - w przypadku potwierdzenia informacji - że radny przez tak długi czas zasiadał w Radzie Miejskiej, zgodnie z przepisami powinien stracić mandat, czego powinien przypilnować wojewoda. Pytaniem otwartym jest również jakiego typu wyjaśnień udzielił radny wojewodzie sprawującemu nadzór - oświadczenie skierowane do podmiotu administracji państwowej podlega weryfikacji, w ostateczności nawet karnej – na chwilę obecna jednak nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi co do wyników kontroli.
 
Dodajmy, że o ile funkcja radnego związana jest z zamieszkiwaniem faktycznym na terenie gminy, o tyle funkcja prezydenta już niekoniecznie i sprawa jest mniej jednoznaczna.