joomla templates top joomla templates template joomla

Każdy wydatek w kampanii musi być zarejestrowany. Ile można wydać, aby zostać prezydentem Grudziądza? Jakie limity wpłat i wydatków mają wyborcy, kandydaci na radnych?

R.Ż/eSerwis.info; fot: google włącz . Opublikowano w Grudziądz wybory samorządowe

Czego nie wolno, a co wolno finansować z pieniędzy Komitetu Wyborczego? Ile pojedyncza osoba na komitet wspieranego przez siebie kandydata w wyborach może wpłacić na jego konto?

Kampania wyborcza to wyjątkowy okres polityczny, kiedy wszelkiego typy wydatki partii komitetów startujących w wyborach są ewidencjonowane i podlegają rygorystycznej kontroli wyborców, ale również Państwowej Komisji Wyborczej. 
 
Ile wydadzą, ile zebrali już, a ile mogą wydać zgodnie z przepisami kandydacie na prezydenta czy radnego sejmiku, powiatu, województwa? Przepisy regulują to bardzo szczegółowo. 
Spytaliśmy kandydatów na Prezydenta Grudziądza ile udało im się już zebrać funduszy na kampanię wyborczą. Aktualnie rozpoczęło się dopiero zbieranie środków, jednak jak można się domyśleć docelowo każdy z komitetów wykorzysta limit w pełnej kwocie – jak będzie dowiemy się dopiero po wyborach. Niemniej Jak poinformował nas wiceprezydent Grudziądza Marek Sikora jego komitet obecnie nie zebrał jeszcze żadnych pieniędzy: 
 
- „Do tej pory nie rozpoczęliśmy jeszcze wpłat na konto komitetu wyborczego. Dopiero po oszacowaniu budżetu kampanii wyborczej będziemy dokonywać wpłat”.
 
Komitet wyborczy Zenona Różyckiego, jak wynika z informacji zamieszczonej przed kandydata  na Prezydenta Grudziądza, wzbogacił się o co najmniej 10 tys. złotych, które jak poinformował sam kandydat wpłacił na konto własnego Komitetu. 
 
Andrzej Guzowski kampanię finansuje z własnych środków, nie wiadomo jednak ile obecnie spożytkował:
 
- "Kampanię finansuję sam z własnych środków stosownie do potrzeb no i przestrzegając stosownych limitów" - mówi Andrzej Guzowski.,
 
Nie mamy informacji ile obecnie zebrał z wpłat sympatyków. Nie mamy też informacji jak wygląda sytuacja finansowa komitetu Macieja Glamowskiego. Czekamy na informację. 
 
Ile kandydaci mogą wydać na kampanię? Ile może wpłacić pojedyncza osoba?
 
Jak wynika z wyliczeń PKW, łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, jest to więc kwota 31,5 tys. zł.
 
Co wolno Komitetowi Wyborczemu przyjąć nieodpłatnie?
 
Komitety wyborcze nie mogą przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym (np. darowizn rzeczowych, darmowych usług). Do wyjątków należą: nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomoc w pracach biurowych udzielana przez osoby fizyczne. Zakazem nie jest objęte także wykorzystanie przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, a także nieodpłatne udostępnianie miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
 
- Wszystkie "inne usługi mogą być świadczone na rzecz komitetu wyborczego wyłącznie odpłatnie" -
Jakie limity dla kandydatów na radnych miast, powiatów, sejmików?
 
Komitet wyborczy może wydatkować środki pieniężne wyłącznie ograniczone limitem wydatków. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw limit ten oblicza się mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów niezależnie od liczby zgłoszonych kandydatów.
 
Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi w wyborach do rady gminy w gminach do 40 tys. mieszkańców  1064 zł, w wyborach do rady gminy w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 1276,80 zł. W wyborach:
 
- do rady powiatu jest to kwota 2553,60 zł –
 
 w wyborach do rady miasta 
 
- w miastach na prawach powiatu 3830,40 zł
 
natomiast w przypadku sejmików wojewódzki limit jest nieco większy
 
- w wyborach do sejmiku województwa limit wynosi 6384 zł -
 
Ile kandydat na Prezydenta Miasta może wydać na kampanię? 
 
Limit wydatków, związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach do 500 tys. mieszkańców ustala się mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę 60 groszy, a w gminach powyżej 500 tys. mieszkańców mnożąc pierwsze 500 tys. przez kwotę 60 groszy, a nadwyżkę ponad 500 tys. przez kwotę 30 groszy.
 
- w Grudziądzu będzie to więc nieco ponad 52 tys. zł