joomla templates top joomla templates template joomla

Spotkanie konsultacyjne projektu Strategii wraz Prognozą

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

W miniony poniedziałek, 16 września bieżącego roku, w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławka miało miejsce spotkanie konsultacyjne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko. Spotkanie zostało zaplanowane w ramach trwającego właśnie procesu tworzenia opracowania jakim jest ww. Prognoza. 

Forum Rozwoju Regionu

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

altW dniu 29 listopada br. odbyło się w Grudziądzu pierwsze spotkanie w ramach Forum Rozwoju Regionu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów świeckiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego, brodnickiego i miasta Grudziądza.

Przygotowanie projektu „Założeń..."

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

altSzanowni Państwo – Kandydaci do objęcia pomocą w ramach Funduszu Wsparcia, Sugerujemy, żeby przygotowanie Państwa projektu „Założeń do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju w ramach Funduszu Wsparcia na lata 2011-2013” było prowadzone z udziałem radnych gminy.

Wydłużenie terminu składania "Założeń..."

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

altW związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu składania „Założeń do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju w ramach Funduszu Wsparcia na lata 2011-2013”, informuję, iż Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził ostateczny termin przesyłania „Założeń…” na dzień 30 listopada 2011 r.

Biuletyn Informacji Publicznej „przykładny” w grudziądzkim szpitalu

Tomasz Węgrzyn, R.Ż; fot: eSerwis włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

Od czasu założenia BiP w obecnej formie, czyli od 2009 roku do dnia dzisiejszego, na stronie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego – o czym świadczy data założenia – niewiele można było oglądać do tego roku. Statut szpitala z dnia 27 kwietnia 2005 r. wprowadzono dopiero 11 marca 2011 roku, a jedynym uzupełnionym na bieżąco dokumentem – po za adresem – był Regulamin Porządkowy placówki.

Informacje GUS

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

altW 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne badanie, podmiotów z siedzibą w Polsce, posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady.

Nowe założenia funkcjonowania Funduszu Wsparcia na lata 2007-2013

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

altAktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowych założeń funkcjonowania Funduszu Wsparcia na lata 2007-2013. W związku z tym, Samorząd Województwa podjął inicjatywę przeprowadzenia badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności wsparcia realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wyrównywania dysproporcji rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wsparcia udzielonego w latach 2007-2010. Chcielibyśmy, aby badania te były przeprowadzone przy Państwa aktywnym udziale.

Nowe założenia funkcjonowania Funduszu Wsparcia na lata 2007-2013

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

altAktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowych założeń funkcjonowania Funduszu Wsparcia na lata 2007-2013. W związku z tym, Samorząd Województwa podjął inicjatywę przeprowadzenia badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności wsparcia realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wyrównywania dysproporcji rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wsparcia udzielonego w latach 2007-2010.

Spotkanie polskiej podsieci europejskiego programu PLAN4ALL

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie gospodarka

altDnia 28 marca 2011 r. odbyło się kwartalne spotkanie polskiej podsieci europejskiego programu PLAN4ALL, dotyczące komponentu planistycznego Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zorganizowane ono zostało wspólnie z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, w związku z porozumieniem w dziedzinie INSPIRE i GMES oraz przyznaniem statusu Partnera Afiliowanego Projektu PLAN4ALL Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.