joomla templates top joomla templates template joomla

Tylko w woj. kujawsko-pomorskim 87 osób otrzymało obywatelsto polskie. Wśród nich sa osoby pochodzące z Syrii, Uzbekistanu, Wietnamu, Ukrainy ..

info: Urząd Wojewódzki włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

 
Dwunastu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego odebrało akty nadania obywatelstwa polskiego. Dokumenty, razem z egzemplarzem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali od wicewojewody Józefa Ramlaua. 
 
Nowi obywatele pochodzą zza naszej wschodniej granicy – z Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu. Na pierwszej w tym roku uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim nowym obywatelom towarzyszyli ich krewni i bliscy.
 
 
 
Obywatelstwo polskie można uzyskać w drodze nadania przez Prezydenta RP - bez spełniania dodatkowych warunków - oraz poprzez decyzję wojewody o uznaniu za obywatela polskiego. W takim przypadku cudzoziemiec musi przebywać nieprzerwanie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały 3 lata, na miejscu posiadać regularne i stabilne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, ponadto musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem - certyfikat - lub świadectwem ukończenia szkoły w RP. 
 
Druga możliwość to przebywanie 2 lata na pobycie stałym, jeżeli cudzoziemiec pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim.
 
W 2017 roku łącznie 87 cudzoziemców nabyło obywatelstwo polskie: poprzez nadanie Prezydenta RP - 13 osób-  oraz w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego o uznaniu za obywatela polskiego - 74 osoby. 
 
Obecnie toczy się postępowanie w 12 sprawach o uznanie za obywatela polskiego przez Wojewodę Kujawsko–Pomorskiego oraz 39 cudzoziemców oczekuje na rozpatrzenie wniosku przez Prezydenta RP.
 
 
 
Osoby, które nabyły obywatelstwo w 2017 r. pochodziły z: 
 
- Armenii – 2
- Białorusi – 2
- Czech - 1
- Rosji – 1
- Rumunii - 1
- Ukrainy – 3
- Wielkiej Brytanii – 1
- Wietnamu - 1
- bezpaństwowiec – 1
 
Powyższe osoby nabyły obywatelstwo w drodze postanowienia Prezydenta RP.
 
- Armenii – 9
- Białorusi – 13
- Bułgarii– 1
- Egiptu – 1
- Kazachstan - 1
- Maroka - 1
- Rosji – 8
- Serbii - 1
- Syrii – 2
- Ukrainy – 36
- Uzbekistanu - 1
 
Powyższe osoby nabyły obywatelstwo w drodze decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uznaniu za obywatela polskiego.