joomla templates top joomla templates template joomla

Trwają kwalifikacje do Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ochotnicy zapoznają się z warunkami pełnienia służby

Wojska Obrony Terytorialnej włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) formowana jest 8 Brygada OT, w której strukturze na chwilę obecną planowane są do utworzenia trzy bataliony lekkiej piechoty. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do tej służby.
 
Pierwszym formowanym właśnie pododdziałem jest batalion w Toruniu. Do czasu rozpoczęcia formowania kolejnych batalionów, batalion toruński będzie przyjmował ochotników z całego województwa. 
 
Docelowo batalion będzie liczył około 700 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową (nazywanych Terytorialsami), około 10% personelu batalionu będą stanowili żołnierze zawodowi.
 
O przyjęcie do WOT mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Pierwszym krokiem jednych i drugich powinien być kontakt  z Wojskową Komendą Uzupełnień.
 
W Województwie Kujawsko-Pomorskim znajdują się one w: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku. WKU można oczywiście odwiedzić osobiście, ale podstawowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych oraz telefonicznie.
 
 
Po złożeniu wniosku w WKU o powołanie do służby, którego druk można otrzymać podczas wizyty w WKU, jest on dostępny również na stronach internetowych WKU bądź oficjalnej stronie WOT, kandydatom proponowane są terminy wizyty w jednostce, podczas których działać będą komisje rekrutacyjne.
 
Taka wizyta jest bardzo cenna zarówno dla ochotników jak i dla członków komisji rekrutacyjnej. Kandydat na Terytorialsa ma szansę porównać swoje oczekiwania z rzeczywistością, zapoznać się z warunkami pełnienia służby w przyszłej jednostce wojskowej, poznać dowódcę, zobaczyć obiekty szkoleniowe oraz zapoznać się  z harmonogramem szkolenia.
 
 
Komisja rekrutacyjna podczas rozmowy poznaje motywacje kandydata oraz sprawdza zapoznanie się z dostępnymi materiałami (publikowanymi na stronach WKU i WOT) dotyczącymi służby w WOT. Wstępnie proponuje stanowisko w ramach formowanego batalionu, dopasowane do predyspozycji i przedstawionych, przez osobę chętną do podjęcia służby w WOT, dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe.
 
Oferta służby w korpusie szeregowych pełniących Terytorialną Służbę Wojskową skierowana jest do obywateli polskich, nie karanych za przestępstwa umyślne, którzy posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne i są pomiędzy 18. a  55. rokiem życia.
 
 
Pozytywny wynik kwalifikacji będzie skutkował skierowaniem kandydata na badania lekarskie i psychologiczne. 
 
Po otrzymaniu orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej WKU doręczy kandydatowi kartę powołania. Nastąpi to nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.