joomla templates top joomla templates template joomla

Co należy się pasażerowi jeżeli uległ wypadkowi?

włącz . Opublikowano w Grudziądz publicystyczny

Kilka dni temu pisaliśmy o pasażerce, która w wyniku gwałtownego hamowania autobusu komunikacji miejskiej uległa wypadkowi. Kierowca w trakcie zdarzenia niestety nie zatrzymał się i nie spytał pasażerów czy się nikomu nic nie stało, co potwierdził potem jego przełożony. Nie sporządzono notatki ze zdarzenia. 

Czytaj poprzedni artykuł!

 
 
Obecnie podróżna złożyła pismo, według wskazań jakie otrzymała od pracownika MZK, z którym się kontaktowała. W poprzednim artykule szczegółowo opisaliśmy całe zdarzenie, dzisiaj skupimy się na tym co może oczekiwać pasażer od przewoźnika? w takiej sytuacji. 
 
Każdy pasażer jeżeli doznał urazu w autobusie lub innym środku komunikacji publicznej ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.
 
Dobrze jest zebrać dowody, które potwierdzą, że wypadek nastąpił z winy kierowcy. Takimi dowodami są zazwyczaj zeznania współpasażerów, zeznania innych świadków, zeznania lekarza Pogotowia Ratunkowego, ratownika medycznego, kierowcy karetki, zeznania wezwanego na miejsce wypadku policjanta czy też strażnika miejskiego, a także w poważniejszych przypadkach zdjęcia zrobione od razu na miejscu wypadku. 
 
Ważna jest też diagnoza lekarza potwierdzające doznane urazy, a także poświadczenie, że podczas wypadku uszkodzony został jakiś wartościowy przedmiot np. okulary, telefon, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, odzież i inne przedmioty. Za tego typu zniszczenia należy się pasażerowi odszkodowanie. 
 
Właściciele środków  komunikacji publicznej podlegają znacznie ostrzejszemu rygorowi niż ma to miejsce w przypadku właścicieli samochód osobowych. W takim wypadku jedynym powodem domowy wypłaty odszkodowania jest całkowita wina po stronie poszkodowanego pasażera, ewentualnie sytuacja powstała w wyniku siły wyższej, albo w efekcie działania osoby trzeciej, za którą posiadacz autobusu nie ponosi odpowiedzialności.
 
Granica w przypadku działania osoby trzeciej nie jest całkowicie doprecyzowana i zapewne może rodzić różnego typu komplikacje w ubieganiu się o odszkodowanie, jednak odpowiedzialność przewoźnika wynika z ryzyka jakie ponosi świadcząc usługi przewozowe. Jedynymi okolicznościami jakie mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania są przykładowo: pęknięcie opony, oblodzenie drogi powodujące poślizg autobusu, mgła na drodze, a więc zdarzenia powstałe wyniku siły wyższej. Oczywiście czy samo oblodzeni drogi może powodować wyłączenie odpowiedzialności? przecież w takich warunkach należy dostosować np: prędkość pojazdu, tym bardziej, że przewozi się ludzi. Tak więc trudno tu oczekiwać, że sąd przychyli się do wyłączenia odpowiedzialności przewoźnik w przypadku, jeśli pojazd prowadzony był nieostrożnie i brawurowo.
 
polisa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków" (NNW), o czym przewoźnicy często nie wspominają, a która pozwala uzyskać dodatkowe odszkodowanie. Należy zawsze wezwać właściciela autobusu lub innego pojazdu by ten oświadczył się czy pojazd był w momencie wypadku ubezpieczony polisą NNW. Odszkodowania z polisy NNW nie może pomniejszać wypłaty odszkodowania z OC i oczywiście się poszkodowanemu należy.

Osoba przyjmującą naszą interesantkę, potwierdziła w rozmowie, że jest to młody kierowca i dopiero od niedawna w pewnym zakresie się "doszkala". Jednak trudno w sytuacji kiedy przewozi się ludzi oczekiwać tego by osobę niedostosowaną do przewozu osób skierować do pracy bez przeszkolenia pozwalającego w sposób bezpieczny prowadzić pojazd, którym jadą ludzie, w tym osoby mniej sprawne, starsze, różni podróżni w tym także dzieci.

 
Jak już wspomnieliśmy odpowiedzialność w przypadku pojazdów komunikacji publicznej jest wzmożona i to "Ubezpieczalnia" ma obowiązek uwolnienia się od odpowiedzialności poprzez udowodnienie pasażerowi, że uległ wypadkowi z własnej winy. Jeżeli nie uda się tego udowodnić to pasażer ma prawo do odszkodowania, mimo, że często Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawiają jego wypłaty.
 
Tradycyjnymi zdarzeniami w środkach komunikacji takich jak autobusy są różnego typu urazy spowodowane nagłymi manewrami przyspieszania, hamowania, skrętu lub spowodowane przytrzaśnięciem drzwiami. Najlepszym sposobem oczywiście jest udanie się do kancelarii prawnej, która specjalizuje się w takich wypadkach i ma spore doświadczenie. Chociaż dochodzenie samodzielnie odszkodowania też jest możliwe, ponieważ w tych wypadkach nie można mówić o wyłącznej winie pasażera, a więc roszczenia poszkodowanego pasażera będą zawsze słuszne. 
 
Ważna rzeczą jest też