joomla templates top joomla templates template joomla

Niesłusznie pobierane są opłaty za parkowanie w mieście?

Strefa płatnego parkowania w mieście pobiera od kierowców w wyznaczonym obszarze opłaty za parkowanie. Okazuje się jednak, że niektóre ulice powinny zostać wydzielone z tej strefy, co wynika z przepisów. Ulice oznaczone zakazem ruchu wszelkich pojazdów zezwalają tylko na ruch pojazdów uprzywilejowanych, a więc takich, które posiadają uprawnienia w tym pojazdy osób niepełnosprawnych.
 
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Krzysztof Kosiński poruszył ten temat uzasadniając, że konsultował sprawę z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Grudziądzu, a także sprawdzał jaka jest sytuacja w innych miastach i zaciągał w tej sprawie opinii. 
 
Zdaniem radnego Kosińskiego według policji: 
-  „ulice oznaczone zakazem ruchu wszelkich pojazdów, ze względu na logikę prawną, nie powinny być włączone do płatnej strefy parkowania” 
 
Obecnie na takich ulicach w Grudziądzu pobierane są opłaty za parkowanie od osób niepełnosprawnych. Zgodnie z prawem znak B-1, a więc zakaz ruchu, nie dotyczy uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej, kierującej pojazdem samochodowym oraz osoby kierującej takiej pojazdem, ale dowożącym taką osobę do danego miejsca.  Miasto ma możliwość wprowadzenia również na takich ulicach ograniczenie ruchu osób niepełnosprawnych wtedy jednak musi umieścić pod znakiem informację
„Dotyczy także niepełnosprawnych” – co wynika z zakresu stosowania znaku. 
 
Okazuje się więc, że opłaty są pobierane bezprawnie. Jak tłumaczą to urzędnicy? 
 
 - „w przypadku każdej zmiany organizacji ruchu w obrębie strefy płatnego parkowania potrzebna by była każdorazowo uchwała i to jest niemożliwe, bo zmian czasowych przy stałej organizacji ruchu jest dużo,  więc na każdej sesji rady miejskiej potrzebna by była zmiana ”.
 
Czy chodzi jednak o czasowe zmiany w strefie płatnego parkowania? Jak mówi radny Krzysztof Kosiński – nie.
 
Istnieją ulice, które w stały sposób są oznakowane w ten sposób w strefie płatnego  parkowania. Oczywiście jest sposób, aby prawo było przestrzegane. Jaki? – należy wyłączyć te ulice, ze strefy płatnego parkowania, w jednorazowym głosowaniu w trakcie posiedzenia rady miejskiej – tak by prawo było przestrzegane. 
 
Obecnie pozostaje jedynie droga sądowa, lub zaskarżenie uchwały Rady Miejskiej do sądu, uchwały którą przecież ktoś sprawdzał od strony prawnej, w tym radcy prawni Urzędu Miejskiego, a także instytucje, które opiniują. Uchwałę należy zaskarżyć?
 
Powstaje też pytanie o jakość sporządzanej opini, zarówno prawnych jak i instytucji do tego powołanych. Przypomnijmy - wszystkie projekty uchwał wymagają akceptacji radcy prawnego lub inspektora ds. prawnych w urzędzie gminy i miasta w drodze parafy, dla potwierdzenia zgodności projektowanej uchwały z prawem.
 
{media load=media,id=1068,width=640,align=center,display=inline}