joomla templates top joomla templates template joomla

Zdarzył się wypadek? Uzyskaj pomoc i odszkodowanie!

W najmniej przewidywanym momencie, może przydarzyć się nam wypadek, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Warto w takich sytuacjach mieć możliwość uzyskania nie tylko fachowego wsparcia, ale i cennych informacji ze strony specjalistów. Takie usługi zapewni nam ubezpieczenie z pakietem assistance.
 
Ubezpieczenie na życie i NNW
 
W ramach ubezpieczenia na życie, najczęściej ubezpieczamy swoich najbliższych, na wypadek naszej śmierci. W takim przypadku wskazani przez nas w ubezpieczeniu uposażeni będą mogli uzyskać finansowe wsparcie od firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej więc takie ubezpieczenia nazywane są ubezpieczeniami na rzecz osób trzecich, bowiem to nie ubezpieczony, ale z reguły jego najbliższa rodzina, korzystają finansowo z zawartego ubezpieczenia. Niemniej jednak, pakietowe ubezpieczenia na życie mogą mieć zwiększoną ochronę ubezpieczeniową. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Signal Iduna, firmie ubezpieczeniowej oferującej ubezpieczenie rodzinne z ochroną NNW, pakietem assistance i licznymi innymi, towarzyszącymi usługami. 
 
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i z takiej polisy korzysta nie tylko ubezpieczony, ale i jego najbliższa rodzina. Jeśli zdarzy się wypadek, to ubezpieczyciel będzie organizował pomoc dla swoich klientów. Zaletą takiego ubezpieczenia rodzinnego jest to, że na firmie ubezpieczeniowej spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie pomocy medycznej w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. Na taką samą pomoc ubezpieczeni będą mogli liczyć w przypadku nagłego zachorowania, wymagającego interwencji ze strony lekarza.
 
Co jeszcze można otrzymać w pakiecie ubezpieczenia na życie i NNW?
 
W zależności od warunków ubezpieczenia stosowanych w danej firmie ubezpieczeniowej, inne świadczenia mogą przysługiwać ubezpieczonym z ubezpieczenia rodzinnego na życie i NNW. Wiele firm świadczy całodobową pomoc informacyjną, pozwalającą na uzyskanie konkretnych informacji m.in. na temat tego, jak postępować, jeśli wystąpi nagły wypadek, albo dana osoba straci przytomność. W pakiecie rodzinnym ubezpieczenia, można też czasem ubezpieczyć się dodatkowo na sytuację leczenia.
 
Generalnie, ubezpieczenie rodziny na życie i NNW ma dawać zabezpieczenie finansowe we wszelkich trudnych sytuacjach życiowych. Ma nieść za sobą szeroką ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań klientów, przy ponoszeniu niewielkich kosztów składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel powinien zaproponować swoim klientom elastyczny zakres ubezpieczenia, aby był on idealnie dobrany do sytuacji rodzinnej ubezpieczonego.