joomla templates top joomla templates template joomla

LGD Vistula - zakończono nabór na szkolenia z zakresu stylizacji paznokci oraz zabiegów kosmetycznych

włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Projekt „LGD Vistula –Terra Culmensis uczy nowych zawodów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lokalna Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

NABÓR ZAKOŃCZONY!!!

Na podstawie KARTY OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO w dniu 12. 05.2009 roku Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru Uczestników projektu „LGD Vistula-Terra Culmensis uczy nowych zawodów”. Wybór potencjalnych uczestników projektu dokonany był zgodnie z regulaminem i założeniami projektu. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procesom odwoławczym. Komisja rekrutacyjna przyznawała dodatkowe punkty osobom, które złożyły  Formularze rekrutacyjne w pierwszej kolejności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.