joomla templates top joomla templates template joomla

XXV Sesja Rady Gminy

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

alt30 października 2012r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Grudziądz, przy ulicy Wybickiego 38 s. Nr 214 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Grudziądz.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji a/stwierdzenie quorum
2.Wybór sekretarza obrad
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy
5.Informacja Wójta Gminy.
6.Informacja Przewodniczącej Rady
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
8.Informacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy za 2011r.
9.Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011r
10.Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacujnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta za 2011r.
11.Podjęcie uchwał w sprawie: -zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2012 rok -zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów -zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz -zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Biały Bór na lata 2012 - 2019 -zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Marusza na lata 2012 - 2019 -zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Mokre na lata 2012 - 2019 -zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Wielkie Lniska na lata 2012 - 2019 -przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki 179/1, 179/2, 168/7, 168/6, 168/4, 168/1, 158, 154/1, 154/2, 154/3, 168/3, 166, 160, 3203/9 i cz. działki nr 3203/7 w obrębie Lisie Kąty, gmina Grudziądz.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie.