joomla templates top joomla templates template joomla

Akcja przeciw białaczce

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Chętni do ofiarowania szpiku będą mogli zarejestrować się, jako potencjalni dawcy już w najbliższą niedzielę, 12 czerwca br. Dzień Dawcy Szpiku zostanie zorganizowany w Grudziądzu, w godz. od 11.00 do 18.00 w Klubie Akcent, a akcję poprowadzi Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych

Akcja zainicjowana została przez Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu z myślą o 20-miesiecznym Filipku chorym na Zespół Wiskotta-Aldricha, rzadkie schorzenie genetyczne oraz o innych chorych na białaczkę. Do rejestracji niezbędny jest dokument tożsamości zawierający nr PESEL.

Fundacja DKMS funkcjonuje od 28 listopada 2008 r. jako niezależna organizacja typu non-profit, która otrzymuje wsparcie oraz bazuje na doświadczeniu DKMS Niemcy. W ciągu 2 lat stała się w największą w Polsce bazą dawców komórek macierzystych. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest ponad 135 tys. potencjalnych dawców.

Dawcą szpiku kostnego może zostać osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia ważąca powyżej 50 kg o wskaźniku BMI (Body Mass Index) poniżej 40. Szpiku nie może natomiast oddać osoba z chorobami nowotworowymi obecnie leczonymi lub przebytymi w przeszłości, udokumentowanym wywiadem zakażenia wirusem HIV, HCV, HTLV I/II, postępującą demencją lub chorobą neurologiczną o nieznanym pochodzeniu, cukrzycą leczoną insuliną, ciężką postacią astmy oskrzelowej, żółtaczką zakaźną, a także biorca hormonów uzyskanych z ludzkiej przysadki, np. hormonu wzrostu i biorca przeszczepów pochodzących od innych osób lub zwierząt, osoba uzależniona, znajdująca się w tzw. grupie podwyższonego ryzyka lub będąca po przeszczepieniach organów.

Pierwszym krokiem do zostania dawcą szpiku jest rejestracja i pobranie krwi bądź śliny do badania. Rejestracji można dokonać przez Internet wypełniając specjalny formularz bądź zamówić go telefonicznie. Pocztą zostanie przysłany komplet dokumentów oraz pałeczki do pobrania śliny z jamy ustnej. Pałeczki wraz z podpisanym formularzem należy odesłać na adres Fundacji DKMS Polska. Dawcy zgłaszać się mogą również podczas organizowanych „Dni Dawcy Szpiku”. Pobierane jest wówczas 4 mln krwi do badań. Z otrzymanej próbki krwi lub śliny z jamy ustnej zostanie określony tzw. antygen zgodności tkankowej HLA, czyli swoisty kod genetyczny, który pozwoli na potwierdzenie dopasowania potencjalnego dawcy i pacjenta, a w efekcie umożliwi przeszczepienie. Zgodność, czyli pokrywanie się w znacznym stopniu cech tkankowych pacjenta oraz dawcy jest podstawowym warunkiem przeprowadzenia oraz sukcesu przeszczepienia komórek macierzystych. Następnie, cechy tkankowe wraz z numerem dawcy przekazywane są w formie anonimowej do Centralnego Rejestru Dawców Szpiku Kostnego w Niemczech (ZKRD - Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland) w Ulm. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podejmuje się decyzję czy poszczególne osoby są pasującymi dawcami. W przypadku zgodności tkankowej, dawca musi podjąć ostateczną decyzję oraz przejść serię badań zdrowotnych. Zostanie on zapoznany przez lekarza z kwestią pobrania komórek macierzystych. Przygotowanie pacjenta do transplantacji trwa ok. tygodnia. W tym czasie system odpornościowy biorcy jest bardzo osłabiony i po rozpoczęciu przygotowań, jeśli nie zostaną przeszczepione zdrowe komórki macierzyste, życie pacjenta jest zagrożone.

Warto dodać, że w ciągu 10 lat od rejestracji dawcą szpiku zostaje ok. 5 osób na 100 zarejestrowanych. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stornie Fundacji DKMS Polska: http://www.dkms.pl/choose.html.
Biuro Prezydenta