joomla templates top joomla templates template joomla

Debata o szkolnictwie zawodowym

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Debata nt. „Roli szkolnictwa zawodowego w kreowaniu przyszłości gospodarczej miasta” odbyła się dziś, tj. 24 maja w Ratuszu. Udział w spotkaniu wzięli: prezydent Robert Malinowski, wiceprezydent Przemysław Ślusarski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół zawodowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Prelegenci wypowiadali się m.in. o zapotrzebowaniu na wykwalifikowane kadry i rekrutacji absolwentów szkół zawodowych, a także o rozwoju bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego oraz jej reformie. Poruszono również kwestie aktualnej oferty edukacyjnej na terenie Grudziądza, motywacji młodych ludzi do nauki w szkołach zawodowych i oczekiwanej przez pracodawców sylwetki absolwenta.

- Priorytetem w polityce inwestycyjnej miasta jest infrastruktura, a przede wszystkim budowa dróg. W ten sposób miasto kreuje swój rozwój, staje się atrakcyjnym dla przedsiębiorców, i co ważne, wpływa na rynek pracy. Dlatego musimy przewidywać, jakich pracowników będą potrzebowali inwestorzy i w porozumieniu z nimi kształtować szkolnictwo zawodowe w Grudziądzu – mówił prezydent Robert Malinowski.

Przypomnijmy, 12 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego prezydent Robert Malinowski wziął udział w otwarciu pracowni maszyn i napędów elektrycznych oraz instalacji elektrycznych. W obiekcie odbywają się zajęcia praktyczne i specjalizujące dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych kształcących się w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych i uczniów Zespołu Szkół Technicznych z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik. Obiekt służył będzie także do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach elektryka i elektromechanika pojazdów samochodowych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Ponadto, w pracowni prowadzone będą kursy i szkolenia realizowane w ramach zadań statutowych Centrum. Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu miasta oraz dochodów własnych CKP. Z kolei fundusze na sprzęt, czyli 30 tys. zł pozyskano w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro Prezydenta