joomla templates top joomla templates template joomla

e-Zdrowie w grudziądzkim szpitalu

włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski podpisał dziś w Urzędzie Marszałkowskim porozumienie o przystąpieniu do realizacji projektu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”.

Program e-Zdrowie oznacza sprawną diagnostykę i konsultowanie trudnych przypadków chorobowych na odległość dzięki szerokopasmowym łączom internetowym i połączonym z nimi urządzeniom diagnostycznym oraz komputerom archiwizującym dane medyczne. To jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach projektu możliwe jest wdrożenie rozwiązania teleinformatyczne ratujące zdrowie i życie.

 - Realizacja tego projektu oznacza przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na pomoc, a także  lepszy dostęp do lekarzy, sprawniejsza obsługa pacjentów poprzez szybszy obieg informacji między placówkami służby zdrowia, co zapewnia sieć internetowa. To kolejne działania, jakie podejmujemy na rzecz ochrony zdrowia i życia nie tylko grudziądzan, podnosząc nieustannie standardy naszej lecznicy – mówi prezydent Robert Malinowski.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura teleinformatyczna szpitali do stanu umożliwiającego sprawne przesyłanie danych wewnątrz szpitala oraz do innych placówek, a także wdrożony zostanie szpitalny system informacyjny „HIS”, w którym każdy z pacjentów będzie posiadał elektroniczny rekord. Znajdą się w nim między innymi uporządkowane dane medyczne, protokoły zabiegów, operacji oraz opisy choroby, placówki zostaną wyposażone w sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji danych, między innymi w aparaturę do cyfryzacji diagnostyki rentgenowskiej oraz utworzone zostanie też Regionalne Centrum Danych Medycznych wraz z portalem internetowym dotyczącym e-Zdrowia.

Projekt „e-Zdrowie” będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie ze szpitalami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Lecznice muszą zainwestować 25% kosztów projektu, na resztę złożą się środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przedsięwzięcie jest częścią projektu „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, wpisanego na listę projektów kluczowych naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest też kontynuacją realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu „Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim – etap I”. Przedsięwzięcie objęło między innymi zakup sprzętu do wideokonsultacji medycznych dla 11 szpitali w naszym regionie.