joomla templates top joomla templates template joomla

Infrastruktura bez opłaty adiacenckiej

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski po przeprowadzonej analizie finansowej i prawnej podjął decyzję o odstąpieniu od ustalenia i pobrania opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

W związku z podjętą w 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza ustanawiającą 50% stawkę opłaty adiacenckiej Prezydent powinien pobrać należność każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo korzystania z wybudowanej drogi. Do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale obowiązującą w dniu, w którym zaistniały warunki. W 2008 r. Rada Miejska Grudziądza uchwaliła stawki procentowe opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz, m.in. 50% z tytułu budowy infrastruktury technicznej. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o jej zniesienie uznając, że jest dla nich krzywdząca. Przygotowano, więc nowy projekt uchwały, w którym zapisano i uchwalono 0% stawkę. Przepisy weszły w życie w styczniu 2010 r.

Zanim jednak zaczęły obowiązywać zapisy nowej uchwały w tej sprawie Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia zakończyły realizację unijnego projektu polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Owczarkach. Opłata adiacencka powinna zostać naliczona dla ok. 135 nieruchomości położonych przy ul. Dębowej, Bukowej, Wiśniowej, Wiązowej, Sosnowej, Bocznej i Cisowej.

- W związku z tym wysłaliśmy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty adiacenckiej i jednocześnie poinformowaliśmy, że w przypadku trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o jej umorzenie. Na 55 przypadków 28 osób wystąpiło o odstąpienie naliczania tego świadczenia. Przeprowadziliśmy raz jeszcze analizę finansową, uzyskaliśmy również opinię prawną i ostatecznie podjąłem decyzję o rezygnacji z jej naliczania z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej – mówi prezydent Robert Malinowski.

Opłata adiacencka na terenie gminy-miasta Grudziądz będzie naliczana nadal, ale tylko w przypadku podziałów nieruchomości.
Biuro Prezydenta