joomla templates top joomla templates template joomla

Internauci mogą głosować na Miss Grudziądza 2011

włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

14 maja wielki finał, jury wyboierze Miss Polonia Grudziądza. O ten zaszczytny tytuł  powalczy w tym roku 16 dziewczyn, a wielki finał odbędzie się o godz. 18:00 w CK Teatr. Internauci mogą wybrać swoją Miss Grudziądza Internetu. Aby zagłosować na daną kandydatkę, należy wysłać SMS na numer 7148 o treści mpg.X (X to numer kandydatki), np: SMS na numer 7148 o treści mpg.1.

Koszt jednego SMS-a to 1,23 z VAT.

Głosować można do dnia gali, czyli do 14 maja włącznie, do godziny 19:00.


Regulamin PLEBISCYTU– „Miss Grudziądza internetu”  

Art. 1. ORGANIZATOR Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Multi Level z siedzibą w Grudziądzu, Ceglana 21, 86-300 Grudziądz.

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na kandydatkę do tytułu mogą wziąć osoby które:  
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.  

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach 08/05/2011 – 14/05/2011 godz. 19:00 . 2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu .

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU
1. W Plebiscycie biorą udział kandydatki wyłonione w eliminacjach.
2. Każdej kandydatce do tytułu Miss Grudziądza zostaną przydzielone numery porządkowe.
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy wpisać mpg (kropka) oraz numer przypisany kandydatce (np. mpg.14). 
Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT .
6. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

Art. 5 NAGRODY Zwyciężczynią Plebiscytu zostanie kandydatka, która otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Multi Level oraz prawo powszechnie obowiązujące.