joomla templates top joomla templates template joomla

Karty parkingowe na nowych zasadach

włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Jutro, tj. 22 września br. w życie wchodzą nowe przepisy regulujące wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Podstawą do wydania karty parkingowej jest wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia: o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazanie do ulg i uprawnień z tego tytułu. Wszystkie te dokumenty zawierać muszą informację o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną warunków pozwalających wydać zaświadczenie o obniżeniu sprawności ruchowej.

W przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności spełnienie tych warunków może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności
z powodu upośledzenia narządu ruchu (symbol niepełnosprawności 05-R) lub choroby neurologicznej (symbol 10-N).

Oznacza to, że karty parkingowej nie będzie można wydać osobie na podstawie orzeczenia wydanego przez inną instytucję niż zespół do spraw orzekania, np. na podstawie orzeczenia ZUS. Osoby posiadające orzeczenie wydane dla celów rentowych, aby otrzymać kartę parkingową powinny wystąpić do powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności bądź o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Karta parkingowa nie będzie mogła zostać wydana także osobie, która posiada orzeczenie wydane przed 1 stycznia 2002 r., bowiem wówczas w orzeczeniach nie zamieszczano wskazań  o obniżonej sprawności ruchowej. Osoby posiadające orzeczenie bez wskazań, aby otrzymać kartę parkingową powinny wystąpić do zespołu z prośbą o zmianę wydanego wcześniej orzeczenia.
Nie uległy zmianie natomiast przepisy dotyczące przyznawania kart parkingowych dla placówek zajmujących się  opieką, rehabilitacją bądź edukacją osób niepełnosprawnych.

Warto dodać, że karty wystawione przed zmianą przepisów zachowują ważność. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności działa w Urzędzie Miejskim
ul. Ratuszowa 1, p. 224, tel. 0 56 45 10 320.