joomla templates top joomla templates template joomla

Kredyt na inwestycje

grudziadz.pl ; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Gmina miasto Grudziądz i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. podpisały umowę na udzielenie kredytu długoterminowego i krótkoterminowego w łącznej wysokości 58 mln zł. Koszty obsługi wyniosą ok. 18,5 mln zł.

Na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z Budową Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do węzła „Grudziądz” autostrady A1 zostanie przeznaczony kredyt długoterminowy w wysokości 28 500 000 zł. Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody otrzymane w drodze refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze środków unijnych, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływami z podatków z budżetu państwa. Z kolei 9 500 000 zł na finansowanie i refinansowanie planowanego w tym roku deficytu budżetu miasta Grudziądza związanego z realizacją przedsięwzięć ujętych w planie finansowym wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2011 r., które nie mają pokrycia w innych źródłach finansowania. Źródłem spłaty tego kredytu będą dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z udziału w podatkach budżetu państwa. Uruchomienie kredytu długoterminowego planowane jest w latach 2011-2012 w dwóch transzach: w 2011 r. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia - 27 100 000 zł oraz w 2012 r. od 1 stycznia do 31 grudnia - 10 900 000 zł.

- Karencja w spłacie wyniesie 5 lat, natomiast okres kredytowania – 15 lat. Spłata kapitału nastąpi w ratach kwartalnych począwszy od 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2026 r. z płatnością na ostatni dzień każdego kwartału – mówi Mariusz Szczubiał, Skarbnik Miasta.

Kredyt krótkoterminowy w wysokości 20 000 000 zł działający na zasadach odnawialnej linii kredytowej zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu 2011 r. przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza. Źródłem spłaty będą dochody otrzymane w drodze refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa. Spłata zobowiązania nastąpi do 31 grudnia br.
Biuro Prezydenta