joomla templates top joomla templates template joomla

Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Grudziądzki Park Przemysłowy i Powiat Kwidzyński będą od sierpnia br. wspólnie realizować projekt pn. „Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze”. Na ten cel pozyskano 979 tys. zł dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Projekt poświęcony jest przede wszystkim firmom zajmującymi się odnawialnymi źródłami energii. Zgodnie z założeniami Funduszu Grantów realizowany będzie w partnerstwie trzech podmiotów: instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciela biznesu i jednostki samorządu terytorialnego. Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze ma charakter ponadregionalny i swoim zasięgiem obejmie obszar dwóch województw pomorskiego i kujawsko – pomorskiego – mówi Joanna John-Błażyńska, prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego.

Wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) odgrywa kluczową rolę w strategii długotrwałej europejskiej polityki energetycznej, ale również polityki naszego powiatu i województw objętych projektem. Istotna jest kwestia oszczędzania oraz poprawy wydajności energetycznej, ale również zagospodarowanie dostępnych źródeł energii. Dla KPPT branża OZE jest w centrum zainteresowań i głównie na jej rzecz podejmowane są wszelkie działania.

W czasie 18 miesięcy trwania projektu zaplanowano m.in. badania przedsiębiorstw branży OZE i instytucji wspomagających branżę w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, konferencje i warsztaty. W Kwidzynie i Grudziądzu powstaną wirtualne biura, które będą oferowały: wynajęcie adresu siedziby firmy, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, odbiór telefonów i faksów, wynajem sali na spotkania biznesowe, przechowywanie dokumentów, zakładanie i rejestrację przedsiębiorców. Wszystkie działania w ramach projektu „Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze” będą bezpłatne dla jego uczestników.

Warto dodać, że projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.2.1 Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy.