joomla templates top joomla templates template joomla

O maturach z dyrektorami

włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Dyrektorzy grudziądzkich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, na którym przeanalizowano tegoroczne egzaminy maturalne. Ewa Ludwikowska, wicekurator Kujawsko – Pomorski, która jako specjalista w zakresie analizy wyników egzaminu dojrzałości opracowała i przedstawiła wyniki.

W roku szkolnym 2008/2009 do egzaminu maturalnego w Grudziądzu przystąpiło 1386 uczniów, zdało 1170, zdawalność wyniosła zatem 84,4%.  To najlepszy wynik wśród wszystkich dużych miast województwa kujawsko-pomorskiego. W Bydgoszczy maturę zdało 82,5% uczniów, w Toruniu 83,6%, a we Włocławku 81,7%.

W naszym mieście, najwięcej, bo 90,8% uczniów liceów ogólnokształcących zdało egzamin maturalny, nieco gorzej poradzili sobie absolwenci liceów profilowanych i techników, gdzie egzamin zdało odpowiednio77,1% i 79,3%. W Grudziądzu zdawali również maturę uczniowie liceów uzupełniających, zdało 43,8%  techników uzupełniających, zdało 44,4%.

 - Trzy lata temu po raz pierwszy przeprowadziliśmy analizę wyników matur. Spotkania podsumowujące są doskonałą okazją, by porozmawiać o rezultatach młodzieży ze specjalistą, dyrektorami naszych placówek i wypracować najlepsze metody pracy z uczniami – mówi Andrzej Cherek, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. 

Ewa Ludwikowska omówiła wyniki z poszczególnych przedmiotów na tle kujawsko-pomorskich szkół. W drugiej części spotkania przeanalizowała zadania, które musieli na egzaminie rozwiązać uczniowie na poziomie podstawowym i rozszerzonym ze wszystkich przedmiotów. Wskazała te elementy, które sprawiały uczniom najwięcej trudności.

- Dzięki tym analizom możliwe było sformułowanie wniosków, na podstawie których dyrektorzy szkół otrzymali wskazówki, w jaki sposób nauczyciele mogą jeszcze lepiej pracować z młodzieżą, by wyniki z egzaminów były jeszcze lepsze – wyjaśnił Andrzej Cherek.

Warto dodać, że Wydział Edukacji UM przy współpracy z grudziądzkimi nauczycielami przygotowuje również analizę wyników egzaminów gimnazjalnych, która będzie prezentowana na spotkaniu z dyrektorami gimnazjów.