joomla templates top joomla templates template joomla

Park zespołem przyrodniczo-krajobrazowym

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Tereny Parku Miejskiego w obrębie ulic Hallera, Cegielnianej, Parkowej i Cmentarnej zostały ustanowione zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Decyzję w tej sprawie podjęli grudziądzcy Rajcy podczas sesji, w minioną środę, tj. 30 marca br. Powierzchnia całkowita zespołu wynosi 14,22 ha i obejmuje północną część większego kompleksu parku miejsko-leśnego, który rozciąga się wzdłuż ul. Hallera do ul. Nauczycielskiej i ma łączną powierzchnię 38,68 ha.

Teren wyznaczono w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych i estetycznych. Na tym obszarze planowana jest rewaloryzacja w zgodzie z utrzymaniem w nim zasobów przyrodniczych i zachowaniem istniejących walorów widokowych i estetycznych. Ponadto zakres ochrony czynnej obejmuje pozostawienie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych oraz ich obumarłych części, aż do całkowitego rozkładu, stopniowe eliminowanie gatunków roślin obcego pochodzenia, a także ochronę cennych zadrzewień i zakrzewień. Nadzór nad zespołem przyrodniczym pn. „Park Miejski” będzie sprawował prezydent Grudziądza, a realizacja inwestycji wzbogaci teren o walory sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe dostosowane do obecnych potrzeb społeczeństwa.

Przypomnijmy, Park Miejski w Grudziądzu, to ważny zabytek sztuki ogrodowej, będącej odzwierciedleniem tendencji planistycznych okresu I poł. XX w. Najcenniejszym elementem parku jest liczny starodrzew, którego część jest pozostałością zbiorowiska leśnego, w którego składzie dominowała sosna pospolita, dąb szypułkowy, klon pospolity i klon jawor. W czasie przebudowy drzewostanu leśnego w parkowy pojawiły się tam inne gatunki m.in. lipa wielkolistna, robinia biała, kasztanowiec biały i glediczia trójcieniowa.